• NIBIO Tjøtta
  • Adresse: Parkveien, 8860 Tjøtta
  • Postadresse: Pb 34, N-8860 Tjøtta
  • Telefon:03 246
  • Fra utlandet:+47 406 04 100 
   
  • Banner: Nordlandshest (foto: Unni Saus)

Hest i NIBIO
Hest som næring og hobby har fått en stadig økende betydning i Norge de siste tiårene. Denne økningen medfører nye områder for bruk av hest og dermed også behov for ny kunnskap. NIBIO har tatt tak i dette behovet og ønsker å bidra til videre vekst basert på forskning og kunnskapsformidling.

På denne nettsiden får du en oversikt over fersk forskning på hest hvor NIBIO er involvert. Vi har fokus på å gjøre vår forskning tilgjengelig for hesteaktører med ulike interessebakgrunn, og vil fortløpende legge ut våre resultater i form av rapporter og andre publikasjoner. Det er også lagt ut en oversikt over relevante lenker til eksterne nettsider.

Vi oppfordrer interesserte i å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller kommentarer til vår aktivitet relatert til hest. Det er gitt en kort introduksjon av relaterte forskere i NIBIO for at våre lesere skal få vite litt mer om oss, i tillegg til at vi blir mer kontaktbare.

 God lesning!

 

Prosjektnytt                                                              (Nyhetsarkiv)

 

Hestene trives best uten dekken

Prosjektet om hestens termoregulering er avsluttet. Hestene er blitt spurt og har gitt svar. Men ekspertene er stadig ikke enige, og det er behov for mer kunnskap.

Seminar om nasjonale hesteraser og reiseliv

Bruk av hest i reiselivsnæringen har stort potensiale. I samarbeid med HLB arrangerte Bioforsk Nord Tjøtta et semnar om bruk av nasjonale hesteraser innen opplevelsesbasert reiseliv.

Termoregulering i et internasjonalt forum

I januar 2014 ble den internasjonale ISAE-konferansen arrangert. Grete H.M. Jørgensen og Cecilie M. Mejdell holdt hver sine foredrag om termoreguleringsprosjektet.

Ny rapport om hest i opplevelsesbasert reiseliv

Bioforsk Nord Tjøtta har sett på potensialet for økt bruk av nordlandshest/lyngshest til turridning i Nord-Norge. Sjekk den ferske rapporten.

 

Forsker på hestens termoreguleringsevne

Fryser hesten om vinteren? Hvilke værtyper er mest utfordrende? Trenger hesten din klær? Dette er spørsmål som forskerne nå har prøvd å finne svar på. Her er de foreløpige resultatene fra forsøket.

 

 

Referat fra seminar om hesteturisme i Nord Norge

Bioforsk Nord Tjøtta arrangerte seminar med tema "Hesteturisme i Nord Norge". Det ble fokusert på muligheter og utfordringer ved praktisering av hesteturisme, bruk av og eraringer med de norske hesterasene, samt offentlig tilrettelegging for denne formen for opplevelsesbasert turisme.

 

Seminar om hesteturisme i Nord Norge

Det inviteres til seminar med tema "Hesteturisme i Nord Norge", tirsdag og onsdag 12.-13. mars.

Nordnorsk hest i internasjonalt forum

På den internasjonale konferansen Active Countryside Tourism var temaet reiselivsaktiviteter i natur- og kulturlandskap. Bioforsk Nord Tjøtta deltok med innlegg om nordlandshest/lyngshest og bruk av denne i norsk reiseliv.

 

a a a

Hest. Foto: Grete H.M. Jørgensen

Hest_Islandshest. Foto: Morten Günther

Hest_islandshest. Foto: Morten Günther

Hest_på beite_Foto: Morten Günther

Hest. Foto: Grete H.M. Jørgensen

Hest_Nordlandshingst. Foto: Unni Saus

Hest_dølahest. Foto: Grete H.M. Jørgensen

Hest_fjording. Foto: Grete H.M. Jørgensen

Hester er lekne og sosiale. Unghester bør gå i gruppe for å få utviklet sine sosiale ferdigheter.

En del hesteraser er spesielt tilpasset nordisk klima og kan holdes utendørs hele året dersom de har tilgang til leskur.

Hester kan hvile stående og vil helst stå på et åpent og oversiktelig område.

Hester trives best i flokk. De er våkne og oppmerksomme og det er alltid noen som passer på.

Hester som står sammen utviser ofte flokkatferd ved å etterape hverandres aktivitet.

Nordlandshingst på sommerbeite.

Underlaget i luftegård til hest skal være fast og tørt.

Hestens fordøyelse er tilpasset skrint beite og i fri tilstand bruker opptil 18 timer i døgnet på å lete etter mat.