Kontaktinformasjon
Biogassanlegg på Tingvoll gard
Sol- og bioenergisenter
Gunnars vei 10
Tingvoll gard 6630
Kontaktperson :
Ingvar Kvande, Bioforsk Økologisk.
Tlf  930 15 157

Prosjektmedarbeidar:

Joshua Fenton Cabell    Tlf 968 49 892

Erik Moen    Tlf 928 08 706

Oppstarten av Sol- og bioenergisenteret er organisert som eit prosjekt.  Bioforsk Økologisk har prosjektleiinga.

Følgjande prosjektgruppe støtter prosjektet fagleg:

  • Erik Moen, leiar i gruppa.
  • Ketil Valde, Møre og Romsdal Fylkeskommune
  • Arne Pedersen, Nordmøre Energiverk AS (NEAS)
  • Erlend Tveekrem, Tingvoll kommune
a a a