Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark
"Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark" var et kompetanseprosjekt for nærmere 30 mindre turistbedrifter i regionen, og var i perioden høsten 2010 og ut 2013 ett av prosjektene i  Miljødirektoratet (M) sitt Verdiskapingsprogram "Naturarven som verdiskaper".

Denne nettsiden presenterer en del ulike ressurser som ble produsert i løpet av prosjektperioden. Den vil ikke bli regelmessig oppdatert, men vi håper likevel du vil finne ting som kan være nyttig for deg og ditt arbeid.

Verdiskapningsprogrammet besto av prosjekter som skulle vise hvordan vi kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom  næringsaktører innen reiseliv/turisme, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og kunnskapsinstitusjoner. Målet var at prosjektet skulle gi økt naturbasert turisme til Finnmark gjennom å vektlegge særlig tilrettelegging for opplevelser av fuglelivet.

Praktisk tilnærming var viktig innen de to hovedområdene som prosjektet arbeidet, nemlig mot den enkelte turistbedrift og mot lokalsamfunnet.

Det er produsert over 1000 fuglekasser av forskjellige typer som er fordelt på turistbedriftene, lokale barnehager, skoler og institusjoner for godt voksne. I tillegg er det laget fóringsplasser både hos turistbedrifter og i lokalsamfunnet, samt stier og plakater. Videre er det produsert mer enn 80 ulike faktaark som bl.a. beskriver de viktigste fugleområdene i Midt- og Øst-Finnmark, forskjellige typer kunstige reir til mange forskjellige fuglearter, hva gjør du når du fórer ville fugler, lokal kunnskap om fugl som kulturfenomen, og noen karakterarter fugl i Finnmark.

Prosjektet har hatt et aktivt forhold til særlig lokale medier. Vi presenter her statistikk over hvor mange medieoppslag på fugl vi fant fra vårt område. På siste side i avisa Finnmarken har vi fulgt med på de bildene som leserne får presentert. Vi har laget statistikk over dette også.

Er du en person som ønsker flere gode opplevelser, så vil denne nettsiden gi deg mange praktiske råd om hvordan du kan få mye moro...

 

LYKKE TIL!

Hilsen NIBIO Svanhovd

a a a