Arktisk Verdiskaping 2016
Deltakende produkter i Arktisk Verdiskaping 2015
Arktisk Verdiskaping arrangeres av NHO Reiseliv Nord-Norge og NIBIO for 14de gang i år. Hensikten er å stimulere til nyskaping, produktutvikling og bedriftsutvikling innenfor lokalmatsektoren i Nord-Norge og bidra til å profilere kvalitetsprodukter fra landsdelen.

Alle nordnorske matprodusenter inviteres til å konkurrere om tittelen Arktisk Verdiskaping. Konkurransen arrangeres i Alta den 20-21 sept. Utover førstepremien, heder og ære deler vi også ut andre- og tredjepremie. I tillegg vil produkter som utmerker seg motta hederlig omtale. Konkurransen er en fin arena for å få  oppmersomhet rundt din bedrift og dine produkter.  

Utlysningen finner du her.
Link til elektronisk påmelding trykk her 

En liten kommentar til påmeldingskjemaet, Arktisk mattorg foregår den 21.-22 sept og ikke 20.-21. sept. Er du intressert i hvordan det har gått i de tidligere konkurransene kan du klikke deg in på linken i høyre marg.

 

Styrke nordnorsk mat

Målet med denne konkurransen er å stimulere til nyskaping, produktutvikling og bedriftsutvikling innenfor matsektoren i Nord-Norge og bidra til å profilere kvalitetsprodukter fra landsdelen. Produktene må ha håndverksmessig kvalitet og egenart knyttet til region, råvarer, mattradisjoner og/eller smak. Produktene evalueres bl.a. ut fra grad av innovasjon, bruk og profilering av nordnorske råvarer teller, i likhet med bruk og profilering av nordnorsk identitet og det kommersielle potensialet. Førstepremien er på 30.000 kroner, og 2. og 3. prisen er på hhv 10.000 og 5.000 kroner.

NIBIO har siden 2002, da denne konkurransen startet opp, deltatt i planlegging og gjennomføring av konkurransen som eies av NHO reiseliv Nord-Norge.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med;
Lise Haug Halvorsen lise.haug@nibio.no NIBIO, 934 98 755
Kristin Pettersen kristin.pettersen@nhoreiseliv.no  NHO Reiseliv Nord-Norge/Reiseliv i Nord AS, 917 69 296

a a a