Kompetansenettverk for lokalmat i nord
kompetansenettverk_lokalmat_logo.png
NIBIO Holt har ansvar for Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge som er en del av Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Nettverket skal bidra til økt verdiskaping for arktisk mat gjennom kompetanseheving og tilbyr kurs og besøksordning og andre tiltak.

Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå disse små og mellomstore bedriftene med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg videre.

Kurs
I 2017 vil vi gjennomføre en rekke kurs i hele landsdelen. Vi kjører matfaglige, samt at vi i samarbeid med Matmerk kjører ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på bakgrunn av behov fra næringa i nord.

Besøksordning
I tillegg til kurs kan vi også tilby besøksordning. I en besøksordning kan en matbedrift gratis få en kompetanseperson etter eget behov inn i bedriften i inntil to dager. Et slikt besøk har vært en viktig faktor for utviklingen i flere matbedrifter. Matmerk tilbyr også besøksordning der en får hjelp til å komme videre med salgs- og markedsarbeidet i bedriften.

Startbesøk
Nyetablerere kan reise og være en dag hos en av kompetansenettverkets startbedrifter. Dette er en etablert matbedrift som en kan diskutere idèen sin med.

Kontakt
Ta kontakt med Hilde Halland, hilde.halland@nibio.no, tlf 920 71 008, om du er interessert i å benytte deg av besøksordningen, startbesøk eller ønsker å melde inn kursbehov.

Les mer på www.bioforsk.no/lokalmatinord eller www.facebook.com/lokalmatinord

 

En del av Innovasjon Norges Program for Lokalmat og Grønt reiseliv

Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Gjennom programmet tilbys mange gode ordninger som kan hjelpe din bedrift videre. Ta kontakt med rådgiveren i Innovasjon Norge i ditt fylke:

Nordland: Elisabeth Utstøl Pettersen, e-post elisabeth.utstol.pettersen@innovasjonnorge.no, tlf 951 54 987
Troms: Mariann Sandnes, e-post mariann.sandnes@innovasjonnorge.no, tlf 934 03 493
Finnmark: Rune Olsen, e-post rune.olsen@innovasjonnorge.no, tlf 911 42 672

Les mer på: www.innovasjonnorge.no/lokalmat. Her finnes også informasjon om alle kurs fra de fem kompetansenettverkene i Norge.

a a a