Kontaktinformasjon


Kontakt vedrørende info på nettsiden

For ønske om å bli listet opp som kontakt for formidling av jordskokk ta kontakt på jordskokk@bioforsk.no 

Produksjonsveiledning 

Se info om Norsk Landbruksrådgivings produsentgruppe for jordskokk og produksjonsveieldning.

Info om setteknoller / Frøknoller

Se info på egen side her.


Hobbydyrkere og forbrukere

På denne nettsiden er det lagt ut en dyrkingsveiledning og informasjon om hvor du kan få kjøpt setteknoller. Det meste av nødvendig informasjon til forbrukerne om hvor du kan kjøpe jordskokk. For spesielt interesserte hobbydyrkere, anbefales medlemsskap i Hageselskapet. Hageselskapets medlemmer har mulighet til å henvende seg til Hageselskapets konsulenter med spørsmål om ulike hagevekster og grønnsaker. Veiledningen er pr telefon og epost fra april t.o.m. september, og kun pr epost fra oktober t.o.m. mars. Henvendelser til konsulenttjenesten ellerhttp://www.hageselskapet.no/ under Konsulenthjelp venstre kolonne. Du må først må melde deg inn i Hageselskapet på http://www.hageselskapet.no/  under Medlemskap i venstre kolonne.

Forbrukerinfo

Informasjon om ernæring, helse, tilberedning og bruksmåter vedrørende jordskokk finnes på nettsiden. Bioforsk kan dessverre ikke svare på ernæringsspørsmål fra forbrukere. 

Presse / media: se her 

a a a