Dyrking og salg
Jordskokk sort Elverum.JPG
Jordskokk er en flerårig plante i solsikkeslekten (Helianthus). Jordskokk har spiselige stengelknoller på røttene på samme måte som potet. Knollene varierer en del i form, fra avlange til runde, og er ofte ganske ujevne med flere forgreininger eller "hoder".Jordskokk dyrkes en del i smphager og brukes flittig av resteurantkokker. Den er i dag i vanlig salg i noen dagligvarekjeder og flere kan levere på bestilling. Her til lands finnes det en håndfull større jordskokkprodusenter med leveringsavtale til grossiter. Ut over dette finnes flere mindre produsenter som leverer til egne gårdsutsalg, resteuranter og lignende. De meste av produksjonen foregår i Sør Norge med hovedvekt på Østlandet rundt Oslområdet.

Planten trives på de fleste jordtyper, men blir ofte dyrket på lette, sandholdige jordarter for å gjøre høstingen av knollene enklere. Jordskokk krever en del næring spesielt mot slutten av sesongen. Knollene kan overvintre i jorda og tåler helt ned til 20-30 minusgrader (luft- temperatur). Jordskokk formeres med knoller som settes på drill på samme måte som for potet. Nye knoller dannes utover seinsommeren og høsten.

Jorda må være godt bearbeidet slik at den har løs og fin struktur. Det finnes flere sorter og varianter av jordskokk. Under norske forhold vil vi få størst avling av sorter som er dagnøytrale (blomstrer uavhengig av daglengde). Det finnes en klonsamling av 40 jordskokkvarianter ved Bioforsk Landvik som er samlet inn i regi av Nordisk Genbank. Planten har god konkurranseevne overfor ugras og er rask å etablere. Når det gjelder plantevern har planten få fiender, men storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum) kan skape stort avlingstap spesielt på lager og ved overvintring av knollene.

Jordskokk kan høstes med potetopptaker eller for hånd med greip. Jordskokk har tynt skall og tørker lett ut. Det anbefales å lagre ved lav temperatur og høy luftfuktighet. Jordskokk har med sine underjordiske knoller et enormt formeringspotensial og kan lett bli et ugrasproblem i etterfølgende kulturer. Dette må man ta hensyn til ved valg av voksested og plassering i vekstskiftet.

Jordskokk selges i dag i flere kjeder og utsalgssteder. I noen områder kan den likevel fortsatt være vanskelig å få tak i og må bestilles spesielt. Vi oppfordrer interesserte kunder til å spørre etter jordskok  i lokalbutikken der du handler for å få flere foretninger til å ta den inn. Spør gjerne etter Norsk jordskokk i de deler av seongen der dette finnes.

a a a