Jordskokk
Knoller av høstet jordskokk
Jordskokk er en av våre få flerårige grønnsaker. Det latinske navnet Helianthus tuberosus  kommer av de greske ordene helios som betyr sol, anthos som betyr blomster og tuberosus som betyr "som har knoller".


Direkte oversatt blir det botanisk navnet 'knollsolsikke' på norsk. Det norske navnet som brukes er imidlertid jordskokk, en forkortet form av jordartiskokk, som er avledet av det tyske navnet Erdartischoke. Denne betegnelsen har planten fått fordi smaken kan minne noe om grønnsaken artiskokk (Cynara scolymus) som også er en stor flerårig plante i kurvblomstfamilien. Jordskokk har høye stengler (ca 2 m), et kraftig bladverk og gule blomster som minner om solsikkeblomster, men er mye mindre. De underjordiske stengelknollene minner om potet, men har mer knudrete overflate.


Sorter som har mest mulig jevn form er enklest å skrelle og blir derfor foretrukket. Jordskokk kom til Norge første gang i 1639. Den ble imidlertid raskt utkonkurrert av poteten som kom 30-40 år senere og var lettere å høste og skrelle og angivelig gav bedre avling. Nyere undersøkelser viser imidlertid at jordskokk kan gi større avlinger enn potet. Grønnsaken er ennå ikke vanlig å finne i dagligvare forretninger her til lands. En av årsakene kan være at grønnsaken er lite kjent og at vi ikke har tradisjon for å bruke den. Det bør ligge til rette for en økt norsk produksjon og leveranse av frisk nyhøstet jordskokk gjennom hele vinterhalvåret etter hvert som markedet får øynene opp for denne grønnsaken.

a a a

Jordskokk DSCN0041 web.jpg

Jordskokk Avella Elverum saml blomstring økol felt 16 sept 05 web.jpg

Jordskokk 07 Bladmassen til Elverum 11 10 G Guren landvik web.jpg

Jordskokk 2007_02270055 web.jpg

Jordskokk Vaskbare knoller web.jpg