Jord- og plantekulturboka
Ingressbilde2JPK_lite.jpg

Jord- og Plantekultur bøkene gir en samlet oversikt over de viktigste forsøksresultatene innen jord- og plantekultur for kulturene korn, oljevekster, erter, frø og poteter. Boka er en viktig brikke i å formidle de nyeste forsøksresultatene fra forskningen ut til de ulike brukergruppene.Den første boka i denne serien kom ut i 1993. Det ligger mye innsats bak artiklene som presenteres i denne bokserien. Skriving av artiklene utgjør den synlige delen av arbeidet her. Artiklene bygger på omfattende forsøksvirksomhet i felt og på laboratorier, og i etterbehandling av store tallmengder. Både ansatte i Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving gjør en stor innsats for å produsere denne kunnskapen.

a a a