Norsk senter for bioenergiforskning
Norsk Senter for bioenergiforskning skal bidra til bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, industriell innovasjon og forskningsbasert undervisning. Sammen med andre forskningsmiljøer og industri skal senteret utvikle teknologi og systemer innen produksjon og bruk av bioenergi. Senteret eies av Bioforsk, Skog og landskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

a a a

BE_Karusell_4.jpg

BE_Karusell_3.jpg

BE_Karusell_6.jpg

BE_Karusell_5.JPG