NIBIO Klima og miljø
Fr. A Dahlsvei 20
1432 Ås
Tlf. 03 246.
Frå utlandet +47 40 60 41 00
E-post: jord@bioforsk.no

Hydrotekniske tiltak i landbruket
Hvor ble det av jorda mi?.jpg
Kurset består av ti leksjoner og forutsetter litt kjennskap til drenering fra før. Du kan følge kurset når du vil, og bruke den tida du vil.

Kurset egner seg for eksempel ansatte på landbruks-kontor, ringledere, selvstendig næringsdrivende konsulenter eller personer knyttet til firma som selger teknisk utstyr og som vil ta på seg slike planleggingsoppdrag. Med dette kurset kan du opparbeide deg plan-leggingskompetanse på fagfeltet.


Ikke bare grøfter!

I tillegg til den tradisjonelle kunnskapen om grøfting og kanalisering, har kurset også med en leksjon om naturbaserte rensetiltak; dvs. fangdammer og våtmarker. Dermed vil kurset gi en utvidet forståelse av begrepet hydroteknikk.

a a a