NIBIO Klima og miljø
Fr. A Dahlsvei 20
1432 Ås
Tlf. 03 246.
Frå utlandet +47 40 60 41 00
E-post: jord@bioforsk.no

Internettkurset: Hydrotekniske tiltak i landbruket
Grøfting med profilskuffe.jpg
Spørsmål om kurset kan rettes til Bioforsk Jord og miljø v/ kurslærer Atle Hauge (tlf 916 39 892) eller kursansvarlig Stein Turtumøygard (tlf 926 48 180).

Kurset er bygget opp med følgende moduler:

 • Innledning
 • Dimensjonering og nødvendige bakgrunnsdata
 • Dimensjonering av kanaler
 • Rør og filter
 • Kanaler og erosjon
 • Profilering
 • Gravearbeider
 • Vedlikehold
 • Miljøtiltak ved drenering(dammer m.m.)
 • Praktisk plan


Du kan gjennomgå en prøveleksjon av kurset. Klikk på linken Kanaler og få opp en leksjon om dimensjonering av kanaler.


Hvordan gjennomføres kurset?

 • Når du melder deg på, får du oppgitt adressen til kurssidene, som ligger på gammel.jordforsk.no.
 • I kurset ledes du gjennom de 10 leksjonene som gjennomgår ulike sider ved grøfting, kanalisering og andre miljøtiltak.
 • Hver leksjon kan ta en skoletime, og består av en tekst med bilder og illustrasjoner/eksempler. Du gjennomgår leksjonene i ditt eget tempo og når det passer for deg. Etter hver leksjon kan du hvis du har spørsmål eller kommentarer, sende disse på en e-post til kursleder.
 • Kurset avsluttes med at du selv velger en konkret oppgave fra din egen kommune eller løser en standard oppgave som vi har utarbeidet. Hvis du ønsker kan du få kursleder til å kommentere/vurdere oppgaven.

 

Hvordan melder jeg meg på?

 • Send påmelding til Bioforsk på e-post-adressen hydrokurs@bioforsk.no
 • Du bestemmer selv når du vil starte, og du kan bruke inntil tre måneder på å gjennomgå alle leksjonene.
 • Deltakeravgiften er kr 1900 pr person. Dette dekker leksjoner, besvaring av individuelle spørsmål og retting av øvingsoppgave. Når kurset er betalt får du tilsendt brukernavn og passord til hele kurset.


Kursavgiften, kr 1900 pr deltaker, betales til Bioforsk Jord og miljø, Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås.
Bankgiro 8120.05.10097. Merk innbetalingen: Hydrokurs.

a a a