Faktaark og rapporter
Bioforsk arbeider med å lage brukervennlige faktaark om tiltak i landbruket. De mest aktuelle er samlet her. Tips oss gjerne om det er tiltak som du ønsker mer informasjon om!

Agricat2 - et verktøy ved tiltaksanalyser Bioforsk faktaark
 Spredt avløp i jordbrukslandskapet Bioforsk TEMA nr. 12 2014
Transport av jord og næringsstoffer i overflate- og grøfteavrenning Bioforsk TEMA nr. 8 2014
Grøftesystemer i et endret klima Bioforsk TEMA nr. 7 2014
Vegetasjonsdekke som effektivt avrenningstiltak Bioforsk TEMA nr. 6 2014
Kost-effekt av tiltak mot fosfortap Bioforsk TEMA nr. 5 2014
Husdyrgjødsel og lagerkapasitet Bioforsk TEMA nr. 1 2014
Erfaringer fra JOVA-overvåkingen Bioforsk TEMA nr. 8 2013
Fosforgjødsling og vannkvalitet. Bioforsk TEMA nr. 3 2013
Overvåking av kjemi i elver og bekker. Tiltaksovervåking og problemkartlegging. Bioforsk Jord og miljø, infoark
Lessons learned from a catchment: Bioforsk's activities in the Morsa Catchment Bioforsk Soil and Environment Fact sheet
Lønnsomheten ved grøfting Bioforsk TEMA nr. 15 2012
Effekt av jordarbeiding på fosfortap Bioforsk TEMA nr. 3 2012
Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? Bioforsk TEMA nr. 4 2011
Fiskeundersøkelser Bioforsk TEMA nr. 3 2011
Miljøriktig bruk av husdyrgjødsel Bioforsk TEMA nr. 2 2011
Plantevernmidler i vann - Miljørisiko Bioforsk TEMA nr. 10 2010
Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2009 Bioforsk TEMA nr. 2 2010
Tiltaksplaner for vannområdene Bioforsk TEMA nr. 1 2010
EUs rammedirektiv for vann Bioforsk TEMA nr. 14 2009

Gjødslingsplanlegging (pdf)

Bioforsk TEMA nr. 10 2008
Miljøtilpasset jordarbeiding reduserer tap av jord og næringsstoffer (pdf) Bioforsk TEMA nr. 11 2008

Vegetasjonssoner - effektive filtre for jord, næringsstoffer og plantevernmidler (pdf)

Bioforsk TEMA nr. 12 2008

Fangdammer - effektive oppsamlere av jord og næringsstoffer (pdf)

Bioforsk TEMA nr. 13 2008

Fangdammer rundt overflatekummer

Bioforsk TEMA nr. 50 2006

 

a a a

Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg

Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther

Tiltak_webbilde_aker_floistad.jpg

Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg

Tiltak_bilde_raps_floistad_web.jpg

Tiltak_sunna_illustrasjonsbilde_web.jpg

Tiltak_vegsone_eva_s_web.jpg

Korn. Foto: Erling Fløistad

Kyr. Foto: Morten Günther

Åker. Foto: Erling Fløistad

Traktor i potetåkeren. Foto: Erling Fløistad

Raps. Foto: Erling Fløistad

Sunna. Foto: Bioforsk

Vegsone. Foto: Eva Skarbøvik