NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Personer tilknyttet Norsk viltskadesenter:


 Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta

Inger Hansen

 

FoU-leder, forsker innen etologi, dyrevelferd, konflikt beitedyr-rovdyr, forebyggende tiltak og tapsundersøkelser

tlf 90 62 76 34

inger.hansen@nibio.no

 Svein Morten Eilertsen, Bioforsk Nord Tjøtta

Svein Morten Eilertsen

 

Forsker innen beitespørsmål (rein og sau) inkl. beitetaksering, kulturlandskap, gjengroingsproblematikk, miljøplanrådgiver i Rana og Hemnes

tlf 93 49 94 12

svein.eilertsen@nibio.no

 

Thomas Holm Carlsen, Bioforsk Nord Tjøtta

Thomas Holm Carlsen

 

Forsker innen kulturlandskap, konflikt beitedyr-rovdyr, forebyggende tiltak og tapsundersøkelser

tlf 93 49 94 13

thomasholm.carlsen@nibio.no

 

Vibeke Lind, Bioforsk Nord Tjøtta 

Vibeke Lind

 

Forsker innen fôring av sau og ammeku, driftssystemer til sau og storfe

tlf 93 49 94 36

vibeke.lind@nibio.no

 

Liv Jorunn Hind, Bioforsk Nord Tjøtta 

Liv Jorunn Hind

 

Forsker innen sosialantropolgi, konfliktdempende tiltak rovvilt/lokale interessegrupper

tlf 93 49 94 69

liv.jorunn.hind@nibio.no

 

Annette Bär, Bioforsk Nord Tjøtta 

Annette Bär

 

Forsker innen landskapsøkologi, skjøtsel og restaurering av kulturlandskap, vurdering av beitekapasitet, biologisk mangfold, dendroøkologi, dendroklimatologi, landskapsstruktur og habitatnettverk

tlf 93 49 92 48

annette.baer@nibio.no

 

  Paul Eric Aspholm, Bioforsk Jord og Miljø - Svanhovd

Paul Eric Aspholm

Forskning og nyskapning innen natur, miljø og lanbruksfag på Svanhovd. Faglige aktiviteter, spesielt knyttet til økologi. Faglig kontakt og koordinator for russiske fagmiljø.

tlf 93 22 04 52

paul.eric.aspholm@nibio.no

 

 

Pål Thorvaldsen

 

Forsker innen landskapsøkologi, kulturlandskap, beite og gjengroingsproblematikk, viltskader hjort

tlf 40 62 18 69

pal.thorvaldsen@nibio.no

 

Erling L. Meisingset, Bioforsk Økologisk - Tingvoll 

Erling L. Meisingset

 

Forsker innen hjort, forvaltning av vilt og utmark, livshistoriestrategier, atferdsøkologi, høstingsstrategier, beitegrunnlag, populasjonsøkologi

tlf 40 48 02 03

erling.maisingset@nibio.no

 

 

Snorre Hagen, Bioforsk Jord og Miljø - Svanhovd

Snorre B. Hagen

 

Seksjonsleder for biologi

tlf 93 24 01 97

snorre.hagen@nibio.no

 

Hans Geir Eiken, Bioforsk Jord og Miljø - Svanhovd

Hans Geir Eiken

Seniorforsker innen populasjonsgenetikk.

tlf 99 62 99 66

hans.geir.eiken@nibio.no

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

a a a