Kontaktinformasjon
NIBIO (tidligere Bioforsk) er ansvarlig for innholdet på nettsidene.
Ansvarlig redaktør for sidene er Guro Randem Hensel (NIBIO).

Kontaktinformasjon, NIBIO:

Ansvarlig redaktør for avlop.no er Guro Randem Hensel: guro.hensel@nibio.no
NIBIO Miljø og naturressurser, Ås
Postboks 115, 1431 Ås
Telefon sentralbord: 03 246
Telefon direkte: 924 39 179

Bidragsytere til etablering og oppbygging av nettsiden har vært:

Trond Mæhlum (NIBIO)
Stein Turtumøygard (NIBIO)
Jens Chr. Køhler (tidligere Bioforsk)
Anders W. Yri (tidligere Bioforsk)
Petter D. Jenssen (NMBU, tidligere UMB)
Ingunn Hoel Lindeman (tidligere SFT)

Informasjonssiden er stadig under utvikling. Vi er derfor takknemlige for tips til korreksjoner og forebedringer av sidens innhold.

a a a