Rapporter
Nedenfor ligger ulike rapporter med aktuelle temaer gjeldende mindre avløpsrenseanlegg. Listen gir en oversikt over aktuelle rapporter som ligger på ulike steder på informasjonssidene på www.avlop.no

  • Rapporter fra FoU-prosjekter i Morsa i 2014
    Vannområdeutvalget Morsa har i mange år drevet forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med mindre avløpsrenseanlegg, spesielt i forhold til minirenseanlegg. I 2014 ble FoU-prosjektet ”Optimalisering av fosforfjerning fra renseanlegg i spredt bebyggelse”, med Vannområdeutvalget Morsa som oppdragsgiver, gjennomført.

 

a a a