Nettside for mindre avløpsanlegg
www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg, primært omfattet av kapittel 12 (<50 pe) i forurensingsforskriften. Informasjonen på nettiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg og privatpersoner som skal etablere eget avløpsanlegg.

Informasjon og bilder som ligger på denne nettsiden kan fritt benyttes. Det forutsettes imidlertid at det henvises til www.avlop.no og dato for nedlasting ved bruk av bilder og tekstutklipp fra nettsiden.

Nettsiden er inndelt i følgende hovedtemaer:

  • Kommuneveildning gir informasjon om kommunal veiledning og kompetanse, krav til søknad om utslipp, krav til dokumentasjon av renseløsning, krav til bygging av anlegg og behov for drift og oppfølging av mindre avløpsanlegg
  • Hvordan velge avløpsløsning er informasjon om rensekrav og aktuelle renseløsninger, faktorer for valg av renseløsninger og kostnadsvurderinger av mindre avløpsanlegg 
  • Renseløsninger er generell informasjon om oppbygging, funksjon og renseeffekt for ulike typer mindre avløpsanlegg på det norske markedet
  • Dokumentasjon gir informasjon om krav til dokumentasjon av de ulike typer mindre avløpsrenseanlegg
  • Hytteavløp gir diverse informasjon om avløpsløsninger egnet for hyttebruk

Informasjonen, som i hovedsak er utformet av NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi (tidligere Bioforsk/Jordforsk) og NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere UMB) i diverse prosjekter, er tilrettelagt og bearbeidet for internett med delfinansiering av Miljødirektoratet (tidligere Klif/SFT). NIBIO er faglig ansvarlig for innholdet på nettstedet.


 

 

 

a a a

Infiltrasjonsgrøft. Foto: Bioforsk

MiniRens_utsnitt web.jpg