ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

Øvre Pasvik Nasjonalparksenter
NIBIO Svanhovd er autorisert Nasjonalparksenter for Øvre Pasvik Nasjonalpark, senteret har en permanent utstilling og ulike filmer presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie. Gjester kan her få informasjon om adkomst, transport og overnatting i tilknytning til verneområdene, og om friluftslivsmuligheter i Sør-Varanger kommune.

Stor ny bjørneutstilling åpnet St.Hans 2012


Foto: Helga Pedersen under åpningen av bjørneutstillingen St. Hans 2012.

Utstillingen formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om bjørn. Det er lagt vekt på å gi de besøkende et kunnskapsbasert forhold til bjørnen og dens plass i naturen. Møtet mellom mennesket og bjørn er et sentralt tema, hvor både menneskets opptreden i møte med bjørn, samt vår adferds betydning for bjørnens medfødte menneskefrykt vil bli belyst.

 

Utstilling
I Øvre Pasvik nasjonalpark finner vi en av Norges største gjenværende urskogsområder, og i utstillingen kan man lære mer om skogen og flere av de mest karakteristiske fugle- og dyreartene som lever i området. Det er blant annet mulig å stifte nærmere bekjentskap med bjørn, bisam, lappugle og elvemusling. Utstillingen tar også for seg de andre verneområdene i Pasvikdalen, hvor Pasvik naturreservat er et av dem. Det unike mangfoldet av vannfugl har gitt dette naturreservatet status som RAMSAR-område.

Kultur og historie
Pasvikdalen har en spennende historie, fra østsamenes tradisjonelle bruk av områdene til finsk, og senere norsk kolonisering etter grenseoppgangen mellom Norge, Russland og Finland  i 1826. I utstillingen presenteres elementer av  grensehistorien og de ulike folkegruppene som har befolket Pasvikdalen gjennom tidene. De tradisjonelt viktigste næringsveiene i området er jordbruk, skogbruk, reindrift og fiske som også har fått sin plass i utstillingen.

Filmer
I forbindelse med et besøk i nasjonalparksenteret er det mulig å se flere filmer fra området: Det er laget en egen film om Øvre Pasvik nasjonalpark (norsk, tysk og engelsk tale), i tillegg kan man få se film om det å leve med bjørn eller om bruk av pyrineerhunder til å skremme bort nærgående brunbjørn. Filmene kan også kjøpes på http://www.barentswatch.com/.

 

a a a