ENGLISH

NIBIO Svanhovd
N-9925 Svanvik

Tlf: +47 46 41 36 00
Faks: +47 78 99 56 00
Våre ansatte: Oversikt her
E-post: svanhovd@nibio.no  

ÅPNINGSTIDER utstillinger:
Sommer: Juli-medio august:
Mandag-fredag: 09-20
Lørdag-søndag: 10-18

Vinter: Medio august-juli
Mandag-fredag: 09-15
Helg: Etter avtale.

NIBIO Svanhovd
Svanhovd. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Svanhovd ligger i Pasvikdalen, møtepunktet mellom Norge, Finland og Russland. Beliggenheten gir ett unikt utgangspunkt for samarbeid på tvers av grensene, og Svanhovd er en aktiv brobygger i miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland. Vi har lang erfaring innen forskning og formidling av natur og miljøfag i Barentsregionen.

Svanhovd har lang erfaring innen FoU og formidling av natur- og miljøfag og har et utstrakt samarbeid med biologiske og miljøfaglige forskningsinstitusjoner i Barentsregionen.

Fokusområdene for FoU relatert virksomhet er: genetikk på brunbjørn, fenologi som verktøy i klimaforskning, nordlige nytte og prydplanter, verneområder og sårbare arter.

Statens strålevern har en beredskapsenhet på Svanhovd, og bidrar til styrket samarbeid på tvers av faggrenser.

a a a

Biologi, Svanhovd, natur Pasvikdalen Foto: E. Aarnes

Lappfiskand Foto: Espen Aarnes.jpg

Biologi, Svanhovd, elvemusling

Biologi, Svanhovd, elg

Biologi, Svanhovd, botanisk hage

Biologi, Svanhovd, forsøksfelt

Biologi, Svanhovd, Rosenrot

Biologi, Svanhovd, lab DNA vannanalyser

I grenseområdet mellom Norge og Russland finner man store, urørte villmarksområder med et fantastisk biologisk mangfold.

Pasvikdalen er et av de mest interessante fugleområdene i Nord-Norge med mer enn 200 registrerte fuglearter.

Bioforsk Svanhovd har spesielt fokus på sårbare arter, som den utrydningstrua arten elvemusling (Margaritifera margaritifera).

Svanhovd gjennomfører, i samarbeid med norske og russiske forskere, årlige registreringer av utvalgte arter i Pasvikdalen bl.a. elg.

Svanhovd botaniske hage ble åpnet i 1999, og kan vise fram mer enn 400 arter av stauder, busker, roser og trær.

Demonstrasjon og utprøving for kaldt klima, stauder og sommerblomster.

Helsefremmende urter er et satsningsområde på Svanhovd. Rosenrot (Rhodiola rosea).

Laboratoriet på Bioforsk Svanhovd er akkreditert for å utføre fysiske, kjemiske og mikrobiologiske analyser av vannprøver.