Gjødslingshåndbok
Gjødslingshåndboka gir en samlet fremstilling av grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivning. Den inneholder gjødslingsnormer for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær. Videre er korreksjonstabeller for jordanalyser viktige tabeller i gjødslingshåndboka.

Gjødslingshåndboka har følgende oppbygging: 

Tema

Innhold

Tabellseksjon

Alle sentrale tabeller i forbindelse med gjødslingsplanlegging er samlet her

Gjødslingsnormer

Gjødslingsnormer for N, P og K for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær

Korreksjonstabeller

Korreksjonstabeller for N, P og K

Næringskalkulator

Næringskalkulatoren beregner behovet for N, P og K i forhold til forventet avling

Husdyrgjødsel, avløsslam og silopressaft

Oversikt over gjødselvirkning av husdyrgjødsel, avløpsslam og silopressaft. Gjødselvirkningen blir regnet som et produkt av næringsinnhold og virkningsgrad

Fylkesvise middelavlinger

Middelavlinger for vekstene hvete, bygg, havre, potet, rotvekster, oljevekster og høy gruppert etter fylke. Kilde er SSB

 

 

Artikler

En samling av relevante fagartikler

Betraktning omkring gjødslingsplanlegging

Inneholder generelle betraktninger omkring gjødslingsplanlegging som gjelder for alle vekster

Gjødsling til korn

Fagartikler som omhandler gjødsling til korn

Gjødsling til potet

Fagartikler som omhandler gjødsling til potet

Gjødsling til engvekster

Fagartikler som omhandler gjødsling til engvekster

Gjødsling til grønnsaker

Fagartikler som omhandler gjødsling til grønnsaker

Gjødsling til frukt og bær

Fagartikler som omhandler gjødsling til frukt og bær

Ord og uttrykk

Forklaring av ord og uttrykk innen gjødslingsplanlegging

Lenker

Nyttige lenker til andre websider som omhandler sider ved gjødslingsplanlegging

 

Arbeidet er finansiert av Statens Landbruksforvaltning, LMD og YaraSLF - Statens landbr. forv. LOGO

Gjødslingshåndboka oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner: 

Gustav Fystro, NIBIO Løken
Bernt Hoel, NIBIO Apelsvoll
Tor Lunnan, NIBIO Løken
Hugh Riley, NIBIO Apelsvoll
Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO Apelsvoll

a a a