Erik Joner

Bioforsk Jord og Miljø
Frederik A. Dahls vei 20,
1432 Ås, Norge.

Tlf.: 928 33 168

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Nanoteknologi og miljø
Nanoteknologi er et forskningsområde i raskt vekst, og mange anvendelser av nanoteknologi kan komme til å gi gunstige effekter på helse og miljø. Dette omfatter anvendelser inne energiproduksjon og -lagring, vannrensing, remediering av forurenset grunn, i tillegg til at en rekke forbrukerprodukter kan bli mer bestandige, høytytende og energiøkonomiske.

Nanoteknologi benytter en rekke ulike materialer med dimensjoner i størrelsesorden 1 - 100 nanometer. Disse kan slippe ut i miljøet ved produksjon, transport og bruk, eller når materialer eller produkter ender opp som avfall. Blant de mest problematiske nanomaterialene finner vi produserte nanopartikler, som er den gruppen nanomaterialer som er mest kontroversiell når det gjelder mulige negative effekter på helse og miljø. I motsetning til andre nanomaterialer kan nanopartikler lettere spres med luft og vann, og de er potensielt lettere for organismer å ta opp.

Et økende antall studier har vist at nanopartikler kan ha giftvirkning hos en rekke organismer, men de fleste forsøk har så langt vært utført under forhold som er lite realistiske mht. eksponering. Eksponering er den største ukjente faktoren når man i dag prøver å avgjøre om nanopartikler utgjør en risiko for helse og miljø.

Bioforsk Jord og Miljø deltar i to norske forskningsprosjekter der vi studerer eksponering: Hvordan nanopartikler oppfører seg i jord og vann, og i hvilken grad de tas opp i organismer. I tillegg studerer vi i hvilken grad ulike nanopartikler har en giftvirkning overfor økologisk viktige organismer.

a a a