NIBIO Klima og miljø
Fr. A Dahlsvei 20
1430 Ås
Tlf. 03 246.
Frå utlandet +47 40 60 41 00
E-post: jord@bioforsk.no

Del på Twitter Del på Facebook
natdoen_bfweb.jpg
Utskrift
Innføring i mindre avløpsrenseanlegg
natdoen_bfweb.jpg
Forurensningsforskriften gir kommunene stor handlefrihet når det gjelder å godkjenne avløpsanlegg. Mange kommuner ønsker derfor å bygge opp sin kompetanse på dette området.

- Har du behov for å lære mer om mindre avløpsrenseanlegg?
- Synes du vanlige kurs koster for mye tid og reise?
- Ønsker du å lære når det passer deg ?
- Ønsker du å kunne stille konkrete spørsmål og få konkrete svar?

Da kan dette kurset være noe for deg!

For å lese mer: klikk på "Om kurset" til venstre på denne siden.


Hvordan gjennomføres kurset?

  • Når du melder deg på kurset per epost, får du tilbakemelding med bekreftelse, samt brukernavn og passord til Fronter (digitalt klasserom), der kursleksjonenen ligger.
  • I kurset ledes du gjennom 14 leksjoner som gjennomgår regelverk, mindre avløpsløsninger og  resipientplanlegging, samt grunnlag for prosjektering og valg av avløpsløsninger. Under "Om kurset" til venstre, finner du en nærmere beskrivelse av kursinnholdet.
  • Hver leksjon tar 30-60 minutter og består av tekst, figurer og tabeller. Til hver leksjon er det noen spørsmål hvor du kan teste dine kunnskaper. Besvarelse på spørsmål etter hver leksjon er bekreftelsen på at leksjonen er gjennomført.
  • Du gjennomgår leksjonene i ditt eget tempo og når det passer for deg.
a a a