NIBIO Plantehelse
Postboks 115
N-1431 Ås
      
Tlf. + 47 40 60 41 00      

Ansvarlig for siden:
May-Guri Sæthre
Trond Hofsvang

Del på Twitter Del på Facebook
Harlekinmarihøne. Foto: A. Staverløkk.
Utskrift
Harlekinmarihøna i Norge
Harlekinmarihøne. Foto: A. Staverløkk.

Harlekinmarihøna har kommet til Norge. Hvor lenge den har vært her er noe uklart, men i 2006 ble den oppdaget i importerte planter og i 2007 ble den funnet  i Oslo.


I 2008 vet vi at den etablerte seg på friland flere steder i Sør-Norge. Med denne siden ønsker vi å spre informasjon om arten og hvordan man kan identifisere den og mange andre marihøner. Dersom du mener å ha funnet en harlekinmarihøne ønsker vi å høre fra deg. Hvis du har funnet en annen art kan du registrere funnet ditt på Artsdatabankens sider på http://www.artsobservasjoner.no/

 

Om prosjektet
Dette prosjektet i regi av Bioforsk Plantehelse på Ås er finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning og skal overvåke bestandsutviklingen og kartlegge utbredelsen av harlekinmarihøna i Norge. Målet med denne informasjonssiden er å spre kunnskap om artens biologi, utseende og adferd. Dette er en unik mulighet for oss til å starte en overvåkning så tidlig som mulig av en fremmed art som kan vise seg å ha store konsekvenser for det biologiske mangfoldet i Norge. Bioforsk ønsker også en økt bevisstgjøring på fremmede arter og de konsekvenser disse kan ha i et nytt miljø. Prosjektleder ved Bioforsk Plantehelse er May-Guri Sæthre.

a a a

Marihøne1 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne2 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne3 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne4 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne5 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne7 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne8 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne10 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne123 Foto: Arnstein Staverløkk

Marihøne13 Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk

Foto: Arnstein Staverløkk