Postadresse:
NIBIO Bioteknologi og plantehelse Planteklinikken
Postboks 115
1431 Ås

Leverings og besøksadresse:
NIBIO Bioteknologi og plantehelse
Planteklinikken
Høgskoleveien 7
1431 Ås       Tlf: 452 11 439

planteklinikken@nibio.no
www.nibio.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Redaktør for nettsiden:
Nina Svae Johansen nina.johansen@nibio.no

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Planteklinikken
Planteklinikken finner du ved Bioforsk Plantehelse på Ås. Bak klinikken står en stab på over 80 medarbeidere med høy kompetanse på ulike fag innen plantehelse og plantevern. Identifikasjon av ulike skadegjørere utføres av landets ledende eksperter på hver organismegruppe.
 

Om Planteklinikken
Formålet med Planteklinikken er å gi brukere ett sted å henvende seg for å få identifisert årsaken til skader på planter. Vi leverer tjenester til den offentlige kontrollen med farlige skadegjørere - karanteneskadegjørere. Planteklinikken er også et servicetiltak for planteprodusenter, grossister, importører og vanlige hageeiere.

 Vi utfører:

  • Identifisering av insekter, midd, nematoder, sopp, bakterier og virus som er skadegjørere på planter
  • Identifisering av ugras og andre planter
  • Påvisning av planteskadegjørere i jord

 

Ved identifikasjon bruker vi ulike metoder:

  • Visuell inspeksjon og mikroskopering
  • Isolering på selektive næringssubstrat
  • Molekylære metoder for påvisning av proteiner og DNA
  • Eventuelle nye sykdomsorganismer bekreftes med smitteforsøk 

forskjellige metoder gir svar etter ulik tid. Analyseresultatene danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak.

 

Identifisering av insekter, midd og nematoder skjer i hovedsak ved bruk av mikroskop, men også ved bruk av molekylære metoder som PCR og barcoding. Sopp kan noen ganger identifiseres ved studie av sporer og vurdering av symptomer på plantematerialet. Sikker diagnose av sopp krever imidlertid ofte isolering på kunstig næringsmedium tilpasset ulike soppgrupper. Prøver med mistanke om virus eller bakterieangrep vil ofte bli testet ved hjelp av antistoffbaserte teknikker eller andre bioteknologiske metoder. Ved standard prøveundersøkelse vil vi som oftest identifisere skadegjørere til slektsnivå. Vi vil som regel kunne artsbestemme skadegjøreren, men det kan være arbeidskrevende og pris må derfor avtales spesielt.

a a a