Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Nettside for mindre avløpsanlegg
www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg. Informasjonen på nettiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg og privatpersoner som skal etablere eget avløpsanlegg.

Informasjon og bilder som ligger på denne nettsiden kan fritt benyttes. Det forutsettes imidlertid at det henvises til www.avlop.no og dato for nedlasting ved bruk av bilder og tekstutklipp fra nettsiden.

Bioforsk endret navn 1. juli 2015 da Bioforsk, Skog og Landskap og NILF ble slått sammen til et av Norges største forskningsinstitutt – NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi (www.nibio.no). Når det gjelder arbeid i fht. mindre avløpsanlegg og avløpsplanlegging i spredt bebyggelse vil vi fortsette som tidligere i Bioforsk!


Nettsiden er inndelt i følgende temaer:

  • Kommuneveildning gir informasjon om kommunal veiledning og kompetanse, krav til søknad om utslipp, krav til dokumentasjon av renseløsning, krav til bygging av anlegg, samt behov for drift og oppfølging av mindre avløpsanlegg
  • Hvordan velge avløpsløsning er informasjon om rensekrav og aktuelle renseløsninger, faktorer for valg av renseløsninger og kostnadsvurderinger av mindre avløpsanlegg 
  • Renseløsninger er generell informasjon om oppbygging, funksjon og renseeffekt for ulike typer mindre avløpsanlegg på det norske markedet
  • Dokumentasjon gir informasjon om krav til dokumentasjon av de ulike typer mindre avløpsrenseanlegg
  • Hytteavløp gir diverse informasjon om avløpsløsninger egnet for hyttebruk
  • Vannforsyning gir informasjon om privat vann i spredt bebyggelse 

Informasjonen, som i hovedsak er utformet av Bioforsk Jord og miljø (tidligere Jordforsk, fra 01.07.15 NIBIO) og NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere UMB) i diverse prosjekter, er tilrettelagt og bearbeidet for internett med delfinansiering av Miljødirektoratet (tidligere Klif/SFT). NIBIO miljø og naturressurser er faglig ansvarlig for innholdet på nettstedet.


 

 

a a a

Infiltrasjonsgrøft. Foto: Bioforsk

MiniRens_utsnitt web.jpg