Ansvarlig for denne siden:

Anne Falk Øgaard
Forsker (Dr. Scient.)

Bioforsk Jord og miljø

Tel. + 47 922 18 433
Sentralbord 03246

http://www.bioforsk.no/

Del på Twitter Del på Facebook
Fosforprosjektet_Aquarius_4 logo1.jpg
Utskrift
Fosforprosjektet vestre Vansjø
Fosforprosjektet_Aquarius_4 logo1.jpg

Med bakgrunn i den meget dårlige vannkvaliteten i vestre og nedre Vansjø har Landbruks- og matdepartementet bevilget betydelige beløp til Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø for å få redusert fosfortapene. Midlene skal brukes til ekstra miljøtiltak i landbruket i tråd med "Handlingsplan for vestre Vansjø".


I Fosforprosjektet vestre Vansjø skal Bioforsk dokumentere effekten av miljøtiltakene som gjennomføres i landbruket. Dette prosjektet skal også undersøke effekten av nye tiltak og framskaffe mer kunnskap om transportveiene for fosfor fra landbruksarealene. Prosjektet startet vinteren 2008 og er planlagt som et treårig prosjekt. Fra 2009 inngår prosjektet i Nordsjøprogrammets Interreg IV-B prosjekt Aquarius. Prosjektet har partnere fra Sverige, Danmark, Skottland, Tyskland og Nederland - og har som formål å utvikle bonden som vannforvalter, og gjøre bonden i stand til å praktisere bærekraftig og miljøvennlig jordbruk under endrede klimabetingelser.

Fosforprosjektet vestre Vansjø har en rekke delprosjekt. Linker til beskrivelse av delprosjektene legges løpende ut på siden Delprosjekter. Etter hvert som det kommer resultater fra prosjektene, vil disse bli lagt ut på sidene til de enkelte delprosjektene.

Fosforprosjektet_Interreg logo1.jpg (Ingressbilde (BF))

 

 

 EU logo.jpg 

a a a