Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
Bygg illustrasjonsbilde foto Jon Schärer.JPG
Det er store variasjoner i utslag for soppsprøyting i korn. I Meldal har forsøk gitt opp til 200 kilo meravling per dekar! Men den beste kornsorten i vanlig sortsprøving er ikke nødvendigvis avlingsvinner etter sprøyting.


Flom i Hobølelva, sommeren 2007. Foto: Eva Skarbøvik
I RECARE-prosjektet jobber en tverrfaglig gruppe forskere fra 27 europeiske institusjoner for å øke kunnskapsgrunnlaget om trusler mot jord, og utvikle innovative måter å hindre fremtidig forringelse av jord.


Rein foto Trond Johnsen NINA.JPG
High northern latitudes are increasingly exposed to the combination of extreme winter climate and deposition of long-distance dispersed nitrogen pollution. These combined pressures may drive changes in plant composition and carbon uptake.


Hannbrunbjørn. Foto: Alexander Kopatz
Den genetiske variasjonen hos finske brunbjørner øker mye raskere enn forventet. Dette skyldes blant annet innvandring av russiske bjørner fra øst.


Melkeku. Foto: Morten Günther.
Snart vil flertallet av norske mjølkebruk ha automatiske melkingssystemer. Da må vi ha god kunnskap om hva dette betyr for kua, bonden og oss forbrukere.


Voksen vanlig pæresuger. Foto: Nina Trandem.
Norske fruktdyrkere har store utfordringer med å holde epler og pærer frie for skadedyr. Nå tester forskerne i hvilken grad nebbteger og nye kjemiske plantevernmidler kan brukes til å bekjempe skadeinsekter som pæresuger og eplebladlus.


Gammelnorsk sau på Skjærvær. Foto: Thomas H. Carlsen
Den gammelnorske sauen kan leve ute på øybeite nesten hele året, mye takket være den truede naturtypen kystlynghei. Kystlyngheia kan på sin side tas vare på gjennom tilpasset beiting av sauen.


Liv Østrem. Foto: Anita Land.
Det har vært en grei vinter, med både tidlig og sein vår på Vestlandet. Før påske så det ut til at våren skulle komme ekstremt tidlig mange steder, men så kom vinteren på besøk igjen i flere områder.


Traktorsprøyting i korn_ef.jpg
Hva skjer når ulike plantevernmidler blander seg i bekker og vann? NIVA, Bioforsk og Backhaus & Faust har testet ut en modell for å beregne risikoen for effekter på vannlevende organismer.


Svanhovd hage Gulrot Parano økologisk.JPG
Gulrota og kålrota er grønnsaker vi kan bli selvforsynt på i Norge. Men det krever mer kunnskap om hvordan vi kan få optimal lagring.


1-10 av 944 | Neste 10 Siste 4

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Victor D. Norman blir styreleder i NIBIO

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styre for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Styreleder blir Victor D. Norman, professor ved N...

Faktaark om fugler i Finnmark

Bioforsk har nylig produsert 82 faktaark som bl.a. beskriver de viktigste fuglelokalitetene i Finnmark.

Felles satsing på innovasjon

Innovasjonssatsingen på Ås har fått navnet Innovasjonssenter Campus Ås.

PRESSEMELDING: Regional struktur for NIBIO

Interimsstyret for NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, vedtok i dag en anbefaling for det nye instituttets regionale struktur med basis i hv...

CHeriScape - Konferanse om kulturarven i landskapet

Under den internasjonale konferansen «Landskape as community» i Oslo i mai, vil forskarar, forvaltninga og andre interesserte aktør...