Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
Utmark - sauer Endalen foto .JPG
Redusert beitebruk gjør at utmarka gror igjen mange steder. Det betyr også et tap av biologisk mangfold og en viktig kulturarv. Et nytt svensk-norsk forskningsprosjekt skal dokumentere kunnskap og verdi om tradisjonell bruk av utmark på begge sider av grensen.


Roser. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Import av planter til grøntanlegg er en stor risiko. I vekstsesongen ruller det inn flere trailerlass i uka med lovlig importerte hageplanter med jord. Med på kjøpet får vi også skadegjørere og sjukdommer som ikke oppdages før det er for sent, sier forsker May-Guri Sæthre i Bioforsk.


Kinesisk drage. Foto: iStockphoto.com
Bioforsks engasjement i Kina blir stadig mer omfattende, og det siste tilskuddet på stammen er en intensjonsavtale med Universitetet for miljø- og biovitenskap og kinesiske Northwest Agricultural & Forest University.


Professor Rudy Rabbinge på talerstolen. Foto: Jon Schärer
- Det er ikke noe problem å brødfø ni milliarder mennesker. Men skal vi greie det må vi bruke hodet og de ressursene vi har med omhu. Det er hva økologisk kunnskap handler om, sa professor Rudy Rabbinge på Bioforsk-konferansen.


BF-konferanse Statsråd Brekk.Foto Ragnar Våga Pedersen.jpg
- Mer forskning for en bærekraftig og klimatilpasset økning i matproduksjonen. Og mer forskning som fremmer innovasjon og konkurranseevne i næringsmiddelindustrien. Det var landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sitt budskap under åpningen av Bioforsk-konferansen 2012.


Flyfoto landbruksareal mot elv. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Den kanskje viktigste møteplassen vi har i Bioforsk - vår årlige konferanse - arrangeres i disse dager. Vel 500 påmeldte møtes mandags morgen på Gardermoen, for å høre og snakke om bærekraftig- og klimatilpasset landbruk. Se video om konferansen her.


Water management in India. Photo by Ragnar Våga Pedersen
Improved integrated water management practices could increase agricultural production, protect natural systems and be a “game changer” for national food security, as demonstrated in a new book launched in New Delhi by the Norwegian Minister of the Environment and International Development, Mr Erik Solheim.


Fangdam Kråkstad. Foto: Svein Skøien
Resultater fra overvåkingen av plantevernmidler i bekker og elver i JOVA-programmet 2010 viser svært få funn av plantevernmidler i antatt miljøfarlige konsentrasjoner.


Christieparken i Bergen. Foto: Venche Talgø
Sjukdom på grunn av Phytophthora er de siste årene funnet på bøk i Norge. Den kan ta livet av store trær på relativt kort tid, og forskere i Bioforsk betegner det som alarmerende når smittede trær er registrert i bynære skogholt både i Haugesund, Stavanger og ikke minst den kjente bøkeskogen i Larvik.


Åpning av den nye biogasslaben på Ås. Foto: Ragnar Våga Pedersen.
Biogassforskerne og stipendiatene på Campus Ås flytter i disse dager inn i nytt laboratorium, med biogassreaktorer og avansert analyseutstyr i verdensklasse.


471-480 av 905 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 5

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Utvikler undervisningslab på Svanhovd

Bioforsk har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til å utvikle et genetisk undervisningslaboratorium for barn, studenter og voksne....

Rapport: Regional struktur i Bioforsk

Styret i Bioforsk behandlet 14. januar rapporten som omhandler infrastrukturen i Bioforsk.

Stor interesse for helhetlig vurdering av jordarbeiding

Pløye, harve eller så direkte i stubbåkeren. Hva er best for miljøet, matproduksjonen og bondens økonomi?

Økologisk mat øker i Norden

Omsetningen av økologisk mat øker i alle de nordiske landene, men utgangspunktene er svært forskjellige.

Uten jord, ingen liv: 2015 er FNs internasjonale jordår

5. desember er det Verdens jorddag som markerer startskuddet for FNs internasjonale jordår i 2015.