Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
Algebioreaktor.

Bioforsk avsluttet nylig et treårig samarbeidsprosjekt med Uppsala Universitet og indiske IIT Kharagpur. Hensikten med det såkalte BioCO2-prosjektet har vært å utvikle en vitenskapelig og teknologisk plattform for kommersiell utnyttelse av mikroalger.Høsting av alger. Foto: Celine Rebours, Bioforsk Nord Bodø.

Alger kan bli vår neste store kystnæring. Bioforsk Nord Bodø satser på forskning og utvikling innen dyrking og bruk av alger for næringsformål. Forskergruppa utvides, ny lab planlegges og målet er å bli nasjonalt ledende innen kompetanseområdet.Innhøsting høy - illustrasjonsfoto Jon Schärer.jpg

Timotei og kløver har mange steder fått dårligere vekstvilkår - bokstavelig talt. Avlingene går ned og bøndene øker arealet for å høste samme mengde grovfôr. I Nord-Norge tas et tak for å snu trenden. Resepten er bedre agronomi.Jord. Foto: Marianne Mork

Jord innholder større mengder karbon enn atmosfæren og levende planter til sammen. Forskerne vet imidlertid ikke hvorfor noen typer organisk materiale lagres i jorda i flere tiår - og opptil tusenvis av år - mens andre raskt forsvinner.Piloten, testprøver. Foto: Runhild Dammen

I sommer ble en lite folkesky hannbjørn, gjentatte ganger, observert nær flyplassen i Kirkenes. Den måtte til slutt bøte med livet. - Bjørnen "Piloten" kan være nøkkelen til banebrytende klimaforskning, sier Snorre B. Hagen, leder ved Bioforsk Svanhovd.Kinesisk besøk hos Landbruks- og matdepartementet. Foto: LMD
En delegasjon fra Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS) og Bioforsk besøkte nylig Landbruks- og matdepartementet, der de presenterte sitt samarbeid rundt miljøvennlig landbruksproduksjon og matsikkerhet.


Sau på utmarksbeite. Foto: Bioforsk

Første helga i oktober gikk Sauens helg av stabelen på Tjøtta. Store og små trosset vind og vær for å ta del i kåring av fylkesmesteren i gjeterhund, og Helgelands flotteste værlam.Foto Anita Land-5404.jpg

Forskere ved Bioforsk Plantehelse har laget en «parfyme» som gjør at skadedyret rognebærmøll går rett i fella. Blandinga inneholder sju komponenter, og fungerer så bra at patentvurdering er sendt inn.Stubb åker. Foto: Marianne Bechmann
Ein ny Bioforsk-rapport konkluderer med at overvintring i stubb og redusert jordarbeiding framleist er viktige tiltak mot erosjon og fosfortap frå åkerareal. Men det er store variasjonar, både mellom arealtypar og mellom år. Miljøeffekten av vårpløying og redusert jordarbeiding er liten på areal med låg erosjonsrisiko.


Phleum pratense Timotei. Foto: Crestock
Eit pågåande prosjekt for testing av gras- og kløversortar vil visa i kor stor grad same sortane kan brukast over store område i Vest-Norden. Feltforsøka er etablerte på Island, Grønland, Færøyane og i Norge. Kontinuerleg sortsprøving er viktig når me ventar raske klimaendringar.


471-480 av 865 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 5

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Fosfor fra kloakkslam til økologisk dyrking?

I Norge blir kloakk renset ved avvanning og stabilisering av slammet med kalk, eller slammet kan brukes som ett av flere substrat i biogassanlegg. Uan...

Ny rapport: Fosforvarselet

Mineralsk fosfor er en ikke-fornybar ressurs, og verdens naturlige fosforforekomster minker stadig.

Viktig samarbeid om risiko for spredning av plantevernmidler i miljøet i Norden og Baltikum

Bioforsk Plantehelse arrangerte en internasjonal workshop om plantevernmidler 3.-4. september.

Rural communities and smallholders most vulnerable

Key results from the ongoing multidisciplinary project ClimaViet confirm that climate change will have a serious impact on Vietnam.

Markstrukturindeks - et hjelpemiddel for å vurdere tilstanden på egen jord

I Sverige er det et utarbeidet en indeks for å kunne bedømme jordas tilstand.