Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
JournalCover kopi beskjært (2).jpg
Norsk plante- og bioteknologiforskning har fått et eget spesialnummer i journalen ”The European Journal of Plant Science and Biotechnology”. Forskere i Bioforsk har bidratt med de fleste artiklene i utgivelsen ”Plant Science and Biotechnology in Norway”, der Rolf Nestby ved Bioforsk Midt-Norge er gjesteredaktør.   


Lagoons. Foto: Lars-Erik Sørbotten
EU-prosjektet LAGOONS koordineres i samarbeid av Universitetet i Aveiro, Portugal og Bioforsk, og skal hjelpe europeiske beslutningstakere å velge riktige tiltaksstrategier for å beskytte sårbare laguner mot endringer i klima og menneskelige aktiviteter.


Infisert løk. Foto: Juliana I.S. Perminow
Bakteriell råte i kepaløk har blitt et stort problem. Skadet løk blir luket ut før den når forbruker, men enkelte partier til pakkerier har hatt nærmere 50 prosent råte. Utfordringen er å oppdage smitte på et tidlig stadium og forebygge angrep.


Vietnam flagg Foto RVP
Den vietnamesiske landbruksministeren ønsker Bioforsk velkommen til å jobbe sammen med landets forskningsinstitutt innen klima, landbruk og matsikkerhet.


Løk. Foto: Runhild Dammen
Resultater fra JOVA-programmets potet/grønnsaksarealer viser høye næringsstofftap og mange funn av plantevernmidler både i bekkevann og grunnvannsbrønner. Det siste året var det imidlertid mye lavere fosfortap enn gjennomsnittet for tidligere år.


Sprøyting Syverud-feltet. Foto: Marit Almvik
Lavdosemidler har dominert sprøytingen i norske kornåkre de siste åra. Mindre mengde virksomt stoff skal gi en miljøgevinst, men en ny Bioforsk-rapport beskriver overraskende funn av reststoffer. Forskerne stiller spørsmål om enkelte stoffer kan ha en lengre nedbrytningstid enn antatt under norske forhold.


Spekemat Foto: Marianne Mork
Innføringsstudiet innen «Mat og matkultur» er for sjette år i gang ved Høgskolen i Nesna. Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med Høgskolen det faglige ansvaret, og faglærer Eva Narten Høberg melder at mange har bachelor som mål.


Erosjon fra høstkornareal. Foto Lillian Øygarden
Norske kommuner har mange utfordringer med å tilpasse seg klimaendringer og mer ekstremvær. En gruppe forskere presenterte tirsdag en rapport som legger spesiell vekt på hvordan kommunene kan sikre drikkevann, kulturarv og naturmiljø. Også landbruk og avrenningsproblematikk har fått en stor plass.


Sigbjørn Ånes med to av sine percheron, fransk arbeidshest. Foto: Grete M. jørgense
Hesteinteresserte på Helgeland fikk denne høsten et nytt kurstilbud, i regi av Bioforsk Nord Tjøtta og Norsk Landbruksrådgivning Helgeland. Kursserien skal gjentas etter jul, og vil i tillegg være aktuell å arrangere i andre deler av landet.  


Jordbærfelt. Foto: Rolf Nestby
Kan LED-lamper  utvide sesongen for høstbærende bringebær og remonterende jordbær dyrket i plasttunnel? Forskere ser nå på om dette kan være en framtidig mulighet for dyrkere til å utnytte milde temperaturer om høsten, når forholdene ellers ikke muliggjør dyrking på grunn av dårlige lysforhold.


471-480 av 878 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 8

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Dreneringsprosjekt på TV

På NRK Vestlandsrevyen 16. oktober kunne ein sjå reportasje frå dreneringsfeltet i prosjektet DRAINIMP i Askvoll.

Vet vi nok om virkninger av endret jordarbeiding?

For å belyse hvordan ulik jordarbeiding påvirker miljø, agronomi og klima inviterer Bioforsk til seminar den 27. november.

Kick-off for AQUARIUS at Bioforsk, Ås

The newly granted EEA research project AQUARIUS had its official opening earlier this month.

Det arktiske landbruket om 10 år

- dette er årets tema på årets hurtigruteseminar.

Stor interesse for genmodifiserte tobakksplanter

Hallen i Vitenparken var fullsatt da professor Charles Arntzen i dag besøkte Campus Ås for å fortelle om utviklingen av ZMapp.