Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
Jordbruket i Bangladesh står for 35 % av BNP, og sysselsetter over halvparten av arbeidstokken. Foto: CEGIS
Hvordan sikre risproduksjonen når klimaet endres? Få land i verden er så utsatt for klimaendringer som Bangladesh. Matsikkerhet, vann og landbruk er temaer når forskere fra Bangladesh og Norge nå samarbeider om løsninger som gjør bøndene bedre rustet til å takle store svingninger.


Bioforsk Nord Tjøtta skal prøve ut et gjerdesystem for rein basert på elektroniske impulser ut fra GPS koordinater. Foto Håkon Sund.jpg
I mars i år prøvde Bioforsk Nord Tjøtta ut elektroniske gjerde (NoFence) på tamrein i Nordland. Systemet byggjer på at beiteområdet er definert med GPS-koordinatar. Ein GPS-klave på dyra passar på at dei ikkje går over beitegrensa. Klaven brukar lyd- og straumsignal for å kontrollera beitevandringa.


Indisk kvinne frakter vann. Foto: Ragnar Våga pedersen

Fordeling av knappe vannressurser er krevende når klimaet endres. Forskere fra SINTEF og Bioforsk har vært i India og lansert en metode for helhetlig vannfordeling.Forskningsdagene Sunndal 2010

Fredag 23. september starter Forskningsdagene 2011 - en nasjonal festival som har til hensikt å skape begeistring og forståelse for forskning. I år er samtlige Bioforsk-sentere engasjert i ulike arrangementer.Tysnes 2010. Fargerik silo og konsertarena. Bilde: Ole Bakkebø

Gamle landbruksbygg - har de noe verdi? Endringene i landbruksnæringen medfører at flere landbruksbygninger mister sin opphavelige funksjon, samtidig som nye bygg blir større, mer spesialiserte og vanskeligere å tilpasse landskapet. Konferansen "Landbruksbygg og kulturlandskap" tar opp temaet!Bilde fra Skuterudfeltet, som er studieområde for avhandlingen. Foto: Sigrun H. Kværnø
Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø er ansatt som forsker i Bioforsk Jord og miljø. Denne uken forsvarer hun sitt doktorgradsarbeid (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Arbeidet har tittelen: "Variabilitet og usikkerhet i jordas fysiske egenskaper: effekter av datakilde på funksjonelle kriterier".


Arne Hermansen i potetåkeren sammen med en kinesisk forskerkollega. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Et felles forskningssenter rundt temaene miljøvennlig landbruksproduksjon og matsikkerhet ble nylig åpnet i Harbin i Heilongjiang-provinsen. Senteret har etablert seg med felles kontor- og laboratoriefasiliteter hos samarbeidsparten Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS).Statsråd Lars Peder Brekk. Foto: Morten Günther.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøkte denne uken Bioforsk. Statsråden hadde bedt om å få belyst to temaer under sitt besøk: Det ene var hvordan kornavlingene i Norge kan økes og det andre var spørsmål knyttet til jordvern og matvaresikkerhet.Bildet fra forsiden på Bondens kulturmarksflora for Sørlandet. Foto: Ellen Svalheim
En oversiktlig felthåndbok om kulturmark og viktige kulturmarksplanter i de enkelte landsdeler. Det er hensikten med serien "Bondens kulturmarksflora" der Bioforsk nå har gitt ut to nye bøker - for Østlandet og Sørlandet.


Utstyr for hurtigtest av fusarium. Foto: Erling Fløistad
En ny hurtigtest kan avsløre flere typer mykotoksiner i havreåkeren. I år er det innført pristrekk i havre for en type toksin (DON), men flere kan følge. En hurtigtest for det fryktede T-2 og HT-2toksinene er godt nok utviklet til å brukes på samme måte, mener Sonja Klemsdal i Bioforsk.


471-480 av 854 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 4

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Rural communities and smallholders most vulnerable

Key results from the ongoing multidisciplinary project ClimaViet confirm that climate change will have a serious impact on Vietnam.

Markstrukturindeks - et hjelpemiddel for å vurdere tilstanden på egen jord

I Sverige er det et utarbeidet en indeks for å kunne bedømme jordas tilstand.

Vinn kompostbeholder

Forskere ved Bioforsk Plantehelse har laget en spørreundersøkelse for å dokumentere hvordan dagens håndtering av hageavfall...

60 års forskning på økt matproduksjon

Hva kan vi lære om vekstskifte og ensidige omløp fra forsøksfelt anlagt for 60 år siden? Fredag 4. juli var det markvandring...

Forskning for miljøvennlig og lønnsom korndyrking

Hvordan kan vi gjøre norsk korndyrking mer bærekraftig – både med hensyn på forurensning fra plantevernmidler, fosforta...