Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
Pærebrann angrep foto Arild Sletten.jpg
«Aksjon Pærebrann» fortsetter for å holde den fryktede plantesjukdommen ute fra norske frukthager. I tillegg til overvåking og sanering ved utbrudd av pærebrann, vil Mattilsynet og Bioforsk Plantehelse også i år prioritere rydding og forebyggende arbeid i fruktområder.


Melkeglass. Foto: iStockphoto.com
Ei ku som produserer økologisk melk, spiser mer rødkløver enn sine medsøstre i konvensjonelle gårdsdrift. Det gir utslag i en annen fettsammensetning og høyere innhold av såkalte omega 3–syrer.


Potet - grønne knoller foto Per Y Steinsholt.JPG
Forbedret dyrkingsteknikk vil gi bedre økonomi i potetdyrking. En undersøkelse fra Fagforum potet påpeker at 18 prosent av leveransene til konsum vrakes på grunn av kvalitetsfeil. Det tilsvarer et tap på rundt 1000 kr/da, noe som også er tilfelle ved industrileveranser.


Sarustrane. Foto: Dr.Vu Ngoc Long.
Nylig ble Tram Chim National Park i Mekong-deltaet anerkjent som Ramsar-område nummer 2000 i verden. Nå skal økt satsing på strategisk kommunikasjon og økoturisme bidra til å sette nasjonalparkene i det sørlige Vietnam på det internasjonale kartet.


Eple. Foto: Morten Günther.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) anbefaler sterkere tiltak for å hindre at sjukdommen heksekost får spre seg ytterligere i epledyrkingsområdene. Det er svært sannsynlig at smitten kommer med importert plantemateriale, noe som øker faren for at sjukdommen etablerer seg i nye områder.


Rein i samlingsgjerdet/»kværna». Foto: Lise Aanensen
På initiativ fra reindrifta prøver Bioforsk Nord Tjøtta ut elektronisk øremerking av rein for å lette registrering av rein på individnivå, samt gi mulighet for elektronisk sortering og veiing. Dette vil kunne effektivisere arbeidsoppgaver tilknyttet samling av rein betydelig.


Farget gulrot - et flott produkt fra arktisk landbruk. Bilde: Ulrike Naumann
Nordnorsk landbruksråd har i flere år brukt begrepet ”Arktisk landbruk” om det nordnorske landbruket. ― Nå skal vi ta eierskap til begrepet og gi det et klart og tydelig budskap, sier Bernt Skarstad, gårdbruker og leder i styringsgruppa for prosjektet Arktisk Landbruk.


gras høyvending foto Jon Schärer.jpg
Avlingsnivået på gras og andre engvekstar har gått litt ned dei siste åra. Det skjer til trass for betre sortar og meir kunnskap. Jordpakking, mindre gjødsling, dårlegare drenering og jordkultur er viktige årsaker.


Hvete. Foto: Runhild Dammen.
Integrerte planteverntiltak er viktig for å redusere bruken av kjemiske midler i hveteproduksjonen. I områder med intensiv korndyrking anbefales vekstskifte, og nye forsøk viser at bruk av andre forgrøder enn hvete gir både økte avlinger og noe høyere proteininnhold.


Særheim. Foto: Marianne Mork-Olsvik
Med 150 kunnskapsarbeidsplasser er Rogalands landbrukspark Norges største kompetansesenter for landbruk. Bioforsk Vest Særheim har i flere år arbeidet for å styrke det landbruksfaglige miljøet, og ni institusjoner tilknyttet Særheim utgjør det nye kompetansesenteret.


471-480 av 922 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 2

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Ås-miljøet satser på gründere

Ås-miljøet har gjennom flere år lagt ned betydelig innsats i å kommersialisere gode idéer fra forskning.

Skal forske på kvalitetene i norsk ull

Den norske ulla har god krus – og dermed god spenst og styrke. Likevel blir importert ull ofte brukt i norske ullprodukter.

Pressemelding fra Bioforsk om regional lokalisering

Styret i Bioforsk vedtok 10. mars en anbefaling knyttet til framtidig regional lokalisering. Mange enheter blir berørt.

Styresak 07/2015 – forslag til regional lokalisering og struktur

Styret i Bioforsk har idag behandlet sak om regional tilstedeværelse og infrastruktur.

Mindre flått der sauene beiter

På områder der sau beiter er det mindre flått sammenlignet med der det ikke beiter sau.