Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
Utstyr for hurtigtest av fusarium. Foto: Erling Fløistad
En ny hurtigtest kan avsløre flere typer mykotoksiner i havreåkeren. I år er det innført pristrekk i havre for en type toksin (DON), men flere kan følge. En hurtigtest for det fryktede T-2 og HT-2toksinene er godt nok utviklet til å brukes på samme måte, mener Sonja Klemsdal i Bioforsk.


Lam-foto-AL-IMG_8503.jpg

Hvert år påføres dyr lidelser og sauebønder tap på grunn av flåttbårne sjukdommer. En ny doktorgrad viser at det går an å gjøre noe med dette, men mer forskning må til mener forsker Lise Grøva ved Bioforsk og UMB. Likevel kommer hun allerede nå med anbefalinger til de som driver med sau.Holt 4H Læringstun. Her vil mange barn og unge få nærkontakt med dyr. Foto: Rolf Johansen

Denne uka møttes representanter fra Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget. Troms 4H, Barnehagen Hundre, Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune for å etablere Stiftelsen Holt 4H Læringstun.Kjevik flyplass ingressbilde foto Ellen Svalheim.JPG
Tryggingsområdet rundt Kristiansand lufthamn sikrar eit unikt biologisk mangfald. Etter mange års slått utan gjødsling er Kjevik flyplass med i ein nasjonal handlingsplan for slåttemark. No skal flyplassområdet utvidast, og forskarane vil prøva å bevara mest mogleg av artsrikdomen.


Moreller av sorten Sweethearth Foto Eivind Kvamme.jpg

Større avlinger, store frukter, kontrollert modning og redusert sprøytebehov. Norske moreller trives godt under tak i plast-tunneler, spesielt i en kald og regnfull sommer.No Fence - testing sau foto Anita Land.JPG

Usynlige elektroniske gjerder kan revolusjonere bruken av beite, spesielt i utmark. En GPS-klave på beitedyret gir lyd og eventuelt elektrisk støt for at sauen eller kua skal snu ved den "usynlige grensa" som husdyreier har satt. Men først må dyrevelferden dokumenteres bedre.Rosenrot i Rondane. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Inngrep i naturen skal repareres med planter som hører hjemme nettopp der. Det nye samarbeidsprosjektet ECONADA tar for seg utfordringen rundt restaurering og frøproduksjonen til denne type formål. I september arrangeres første seminar.Mjølkekyr. Foto: Hanne Sickel

Mjølk er ein svært kompleks råvare som påverkas av kva kua sjølv eter. Frå gammalt har stølsprodukta vore rekna for å ha betre kvalitet enn det ein fekk frå heimemjølk. Nyare forsking visar at "fjellmjølk" blant anna har ein sunnare samansetning av feittsyrer.Eivind Solbakken fra Skog og Landskap har beskrevet jordtypene i prosjektet. Foto: Marit Almvik
Som resultat av et langvarig samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk, UMB og Mattilsynet, har sistnevnte nå fått nye modelleringsverktøy til bruk i godkjenningsarbeidet med plantevernmidler.


gutt-med-paraply.jpg
Store tette flater, som takstein og asfaltdekke, fører til problem med avrenning av overflatevatn. Regnvatnet har ikkje noko stad å siga ned, og ekstreme regnbyer kan føra til store øydeleggingar. Grøne tak kan redusera belastningane på avløpsnettet.


471-480 av 845 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 5

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Vinn kompostbeholder

Forskere ved Bioforsk Plantehelse har laget en spørreundersøkelse for å dokumentere hvordan dagens håndtering av hageavfall...

60 års forskning på økt matproduksjon

Hva kan vi lære om vekstskifte og ensidige omløp fra forsøksfelt anlagt for 60 år siden? Fredag 4. juli var det markvandring...

Forskning for miljøvennlig og lønnsom korndyrking

Hvordan kan vi gjøre norsk korndyrking mer bærekraftig – både med hensyn på forurensning fra plantevernmidler, fosforta...

Vet vi nok om virkninger av endret jordarbeiding?

Bioforsk inviterer til seminar om ulike effekter av endret jordarbeiding. Seminaret arrangeres på Ski 27. november 2014.

Hvilken effekt har jordarbeiding på flate arealer?

For å undersøke hvordan jordarbeiding kan virke inn på erosjon og fosfortap fra flate arealer, har Bioforsk inngått et samarb...