Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nytt frå Bioforsk
coroado ingressbilde
The COROADO project has officially been launched during the kickoff meeting on 22 – 25 November in Nauplion, Greece. The overall objective of the COROADO project is to assess the potential of various water recycling and reuse technologies for Latin America, in rural and agricultural areas in the context of climate change and water scarcity mitigation.


Kinasamarbeid. Forskningsdirektør Nils Vagstad (t.h.) sammen med stipendiat Xueli Chen (t.v) og dir. ved HAAS Dan Wei (i midten). FotoRVP.jpg
Det første prosjektet for det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet mellom Bioforsk og HAAS-akademiet er en realitet. Kinesiske myndigheter har bevilget nærmere tre millioner kroner til et prosjekt innen potetsjukdommer. Bioforsk betegner dette som en milepæl som også lover godt for videre samarbeid. 


JournalCover kopi beskjært (2).jpg
Norsk plante- og bioteknologiforskning har fått et eget spesialnummer i journalen ”The European Journal of Plant Science and Biotechnology”. Forskere i Bioforsk har bidratt med de fleste artiklene i utgivelsen ”Plant Science and Biotechnology in Norway”, der Rolf Nestby ved Bioforsk Midt-Norge er gjesteredaktør.   


Lagoons. Foto: Lars-Erik Sørbotten
EU-prosjektet LAGOONS koordineres i samarbeid av Universitetet i Aveiro, Portugal og Bioforsk, og skal hjelpe europeiske beslutningstakere å velge riktige tiltaksstrategier for å beskytte sårbare laguner mot endringer i klima og menneskelige aktiviteter.


Infisert løk. Foto: Juliana I.S. Perminow
Bakteriell råte i kepaløk har blitt et stort problem. Skadet løk blir luket ut før den når forbruker, men enkelte partier til pakkerier har hatt nærmere 50 prosent råte. Utfordringen er å oppdage smitte på et tidlig stadium og forebygge angrep.


Vietnam flagg Foto RVP
Den vietnamesiske landbruksministeren ønsker Bioforsk velkommen til å jobbe sammen med landets forskningsinstitutt innen klima, landbruk og matsikkerhet.


Løk. Foto: Runhild Dammen
Resultater fra JOVA-programmets potet/grønnsaksarealer viser høye næringsstofftap og mange funn av plantevernmidler både i bekkevann og grunnvannsbrønner. Det siste året var det imidlertid mye lavere fosfortap enn gjennomsnittet for tidligere år.


Sprøyting Syverud-feltet. Foto: Marit Almvik
Lavdosemidler har dominert sprøytingen i norske kornåkre de siste åra. Mindre mengde virksomt stoff skal gi en miljøgevinst, men en ny Bioforsk-rapport beskriver overraskende funn av reststoffer. Forskerne stiller spørsmål om enkelte stoffer kan ha en lengre nedbrytningstid enn antatt under norske forhold.


Spekemat Foto: Marianne Mork
Innføringsstudiet innen «Mat og matkultur» er for sjette år i gang ved Høgskolen i Nesna. Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med Høgskolen det faglige ansvaret, og faglærer Eva Narten Høberg melder at mange har bachelor som mål.


Erosjon fra høstkornareal. Foto Lillian Øygarden
Norske kommuner har mange utfordringer med å tilpasse seg klimaendringer og mer ekstremvær. En gruppe forskere presenterte tirsdag en rapport som legger spesiell vekt på hvordan kommunene kan sikre drikkevann, kulturarv og naturmiljø. Også landbruk og avrenningsproblematikk har fått en stor plass.


471-480 av 880 | Første 10 Forrige 10 Neste 10 Siste 10

Pålogging intranett

Miljøfyrtårn logo

 

 

 

Vår nettside bruker cookies for å handtere innlogging og brukarstatistikk. Fortsett å bruke sida som normalt om du godtek dette, eller finn ut korleis du kan handtere cookies.

 

a a a

Re-Use the phosphorus

At a workshop during the 18th Organic World Congress, Istanbul October 2014, researchers from the Improve-P project discussed recycling of phosphorus...

Dreneringsprosjekt på TV

På NRK Vestlandsrevyen 16. oktober kunne ein sjå reportasje frå dreneringsfeltet i prosjektet DRAINIMP i Askvoll.

Vet vi nok om virkninger av endret jordarbeiding?

For å belyse hvordan ulik jordarbeiding påvirker miljø, agronomi og klima inviterer Bioforsk til seminar den 27. november.

Kick-off for AQUARIUS at Bioforsk, Ås

The newly granted EEA research project AQUARIUS had its official opening earlier this month.

Det arktiske landbruket om 10 år

- dette er årets tema på årets hurtigruteseminar.