NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Elvemuslingen har overlevd i Karasjokha
Anton-Rikstad,-tidligere-fiskerikonsulent-i-Finnmark..jpg

Elvemuslingen, som offisielt var regnet som utdødd på norsk side av Tanavassdraget omkring 1970, er ved hjelp av lokalbefolkningen gjenfunnet i Karasjohka. Men bestanden er fortsatt trua, da det bare ble funnet gamle individer og foryngelse mangler.


Elvemuslingen er en ansvarsart for Norge. Her finnes om lag halvdelen av den europeiske bestanden ev elvemusling. Men, også i deler av Norge er forekomsten sterkt redusert, eller rekrutteringen har stanset opp. Mange populasjoner domineres av gamle individer, det har skjedd en forgubbing.

-Årsak til denne reproduksjonssvikten er mest sannsynlig at de små muslingene av en eller annen grunn kveles mens de ligger nedgravd. Forringelse og ødeleggelse av leveområdene er ansett som den største trusselen for arten, forteller forsker Paul Eric Aspholm ved Bioforsk Svanhovd. Han hadde med seg lokale guider da han lette etter elvemusling i Karasjohka tidligere denne måneden.

 

Perlesamler fra Honningsvåg
Klemet Turi som er født og oppvokst ved Dalebahki kan fortelle at han var omkring 10 år da en perlesamler fra Honningsvåg kom på besøk. Den fremmede kjente til at enkelte muslinger hadde perler og i løpet av to sommersesonger ble tusenvis av muslinger plukket opp ved Dalebakhi.

Rester etter de døde skjellene kunne fortsatt ses på stedet i 1985. Perlesankeren forsvant med alle perlene (anslått til en halv liter). Far til Klemet (Nils Turi) satt igjen med en perle. Denne ble solgt til kjøpmann Isaksen i Karasjok for 5 kroner.

- Klemet og sønnen Frank var våre veivisere i Karasjohka, begge er dykkere og visste at det fortsatt kunne finnes muslinger i elva, forteller Aspholm.Etter ett par mil i elvebåt var spenningen stor før Frank og Paul fikk på seg dykkerdraktene og kastet seg ut i elva. Etter bare fem minutters leting kom det ei hand opp i været fra Frank, med en levende elvemusling. I løpet av en times snorkling hadde vi fem muslinger, noe som tyder på svært lav tetthet, og det var bare gamle gubber, kanskje mellom 100 og 200 år gamle.

-Neste dag fant vi 20 gamle elvemuslinger, som vi målte og tok prøver av. Dessverre er det lite som tyder på at det foregår rekruttering i bestanden, men foreløpig kan vi ikke si noe om årsaken til rekrutteringssvikten i dette vassdraget, forteller Aspholm.


Livssyklus som krever vertsfisk


Livssyklusen hos elvemusling.
1-Spermer; 2-Larver; 3-Unge elvemuslinger

- Elvemuslingen har en helt spesiell livssyklus, hvor larvene sitter på gjellene til fisk det første leveåret. I Karasjohka er det mest sannsynlig laksyngel som er vertsfisk, sier Aspholm. De neste leveårene er de små muslingene nedgravd i grusen og er 10-15 år når de kommer til overflata i en størrelse av 2-3 cm.
Elvemuslingen kan bli svært gammel, de eldste helt opp til 280 år.


Nøkkelart i økosystenet
Elvemuslingen har en stor vannrensende effekt. Den filtrerer vann gjennom kroppen for å ta opp oksygen og næring. Ved filtreringen kan muslingene filtrere opptil 50 liter vann i løpet av et døgn. Elvemuslingen bedrer derfor vannkvaliteten, noe som gjør den til en nøkkelart i økosystemet. Tiltak for å bedre forholdene for elvemusling vil derfor også ha stor betydning for fiske-yngel og svært mange andre organismer i økosystemet.

Elvemuslingen er nå fredet. Bestanden i Karasjohka er så langt den eneste påvist levende på norsk side av Tanavassdraget. På finsk side finnes små bestander i Polmakelva og i Utsjohki.

-Tidligere fantes elvemusling på flere steder i Tanavassdraget, bla i Anarjohka. I Finnmark finnes elvemusling i flere elver i Sør-Varanger, men det er ikke kjent at den finnes i Vest-Finnmark. Vi er svært interessert i opplysninger om eventuelt andre forekomster av elvemusling i Finnmark, og særlig i Tanavassdraget, sier forsker Paul Eric Aspholm ved Bioforsk Svanhovd.

a a a