NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Nye rapporter om rester av plantevernmidler i mat
Jordbær. Foto: Marianne Mork

Sommeren er her og jordbærsesongen har så vidt startet. Hvert år stilles spørsmålet om det er trygt å spise de fristende jordbærene med tanke på at det kan finnes rester av plantevernmidler. Mattilsynet publiserte i dag en egen jordbærrapport samtidig som nasjonal årsrapport for 2011 ble publisert. Rapporten gir gode nyheter til deg som liker jordbær.


I år er det 35 år siden overvåkingen av rester av plantevern­midler i vegetabilske næringsmidler startet opp i Norge. Prøveuttaket i overvåkingsprogrammet 2011 omfattet vareslag som er viktige i det daglige kostholdet, men også varer som konsumeres mer sporadisk. I alt ble 90 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, korn/ris og animalske produkter fra 59 forskjellige land analysert. Av de totalt 1471 prøvene i overvåkingen var 63 prosent importerte og 37 prosent norskproduserte næringsmidler. Tre prosjekter var inkludert i overvåkings­programmet i 2011: Analyse av appelsinjuice, produkter fra Sørøst-Asia (nordisk samarbeidsprosjekt) og analyse av industripotet.

Les rapporten her

Ikke påvist rester over grenseverdi
For fjerde året på rad ble det ikke påvist rester over grenseverdi i norskproduserte produkter. Det var totalt 37 funn over grenseverdi i 30 prøver (2 %) tatt ut i overvåkingsprogrammet; seks av disse var tilknyttet Sørøst-Asia prosjektet. Tilsvarende var det påvist rester over grenseverdi i 22 av 1492 prøver i 2010 (1,5 %). Små variasjoner fra år til år ansees for å være normalt da påviste funn over grenseverdi kan avhenge av mange faktorer, som for eksempel prøveuttaket, analysespekter og bestemmelsesgrenser for analysemetodene samt at regelverket (grenseverdiene) endres.

Ved overskridelse av grenseverdi blir resultatet toksikologisk vurdert i for­hold til stoffenes giftighet. Tre prøver ble vurdert å kunne være helsefarlig. De ble fulgt opp i henhold til dette og meldinger ble sendt i EUs varslings-system RASFF. Dette gjaldt ananas fra Sør-Afrika, bønner med belg fra Vietnam og karriblader fra India med helsefarlig funn av tre stoffer.

Plantevernmidler i jordbær 2009 – 2011
Rapporten «Plantevernmidler i jordbær 2009-2011» forteller alt fra hvilke midler som oftest påvises i jordbær, resultatene i perioden, hvordan grenseverdier settes, og utregning av helserisikoverdier. I perioden ble det analysert 276 jordbærprøver.

Jordbær er krevende å dyrke fordi de er svært utsatt spesielt for soppangrep, og et effektivt plantevern er derfor nødvendig for å sikre både kvalitet og avlingsmengde. I 95 % av prøvene er det påvist rester av plantevernmidler, men restmengdene er generelt lave og utgjør i snitt bare ca. 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det ble påvist kun en prøve med funn over grenseverdi. Prøven var fra Spania.

Det ble oftest påvist to og tre forskjellige plante­vernmiddel­rester i jordbærprøver. Importerte har flere funn pr. prøve enn jordbær produsert i Norge. I en importert prøve ble det påvist 11 forskjellige rester, mens det høyeste antallet i en norskprodusert prøve var rester av 7 forskjellige plantevernmidler

ADI (Akseptabelt daglig inntak) er beregnet i rapporten for de oftest påviste stoffene.  Det er også beregnet ADI når flere stoffer er påvist i en prøve.  Beregningene viser at innholdet av rester av plantevernmidler i jordbær ligger under terskelverdien for akseptabelt daglig inntak for det mest potente stoffet og at det er trygt å spise jordbær.

- Det har ikke vært overskridelser i noen norske produkter i løpet av de fire siste årene. Jeg ser dette som et positivt resultat av det arbeidet næringa og produsentene gjør sammen med veiledningstjenesten og forskningen. Målrettet sortsutvikling kombinert med fokus på integrert plantevern (IPM) og forbedret dyrkingspraksis synes i ordets rette forstand å bære frukter. Jordbær­rapporten bekrefter også bildet fra tidligere år, nemlig at de norske jordbærene holder høy standard og tilfredsstiller strenge kvalitetskrav, sier forskningsdirektør ved Bioforsk Nils Vagstad.

a a a