NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

LMT tar «tempen» på våren
Berit Nordskog. Foto: Jon Schärer

Etter varmerekorder i mars, ble april et forholdsvis kjølig bekjentskap. En til to grader under normalen i første halvdel av måneden, viser tallene fra forsker Berit Nordskog og Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT). Med over 80 stasjoner i jord- og hagebruksområder landet rundt tar de «tempen» på våren.


Et godt eksempel er stasjonen ved Bioforsk Landvik i Grimstad. De satte ny «Norges-rekord» for mars med 23,1 grader C. Makstemperatur i april er «bare» 13,8 grader. Et annet bilde er middeltemperaturen, som ser ut til å bli nesten 2 grader lavere i april i forhold til mars.

Fra våronn på Apelsvoll i fjor. Foto Unni Abrahamsen

Tidlig start
- Vestfold og andre områder med tidligproduksjons kom i gang et par uker før normalen, men det har jevnet seg ut. Mens mars måned lå 3 – 6 grader over normalen, havner april en halv grad under det normale, sier Berit Nordskog.

LMT driftes av Bioforsk Plantehelse på Ås, og dataene brukes til forskning, rådgiving og varslingstjenester, for eksempel VIPS, nitrogenprognoser og vanningsinformasjon. I tillegg til luft og jordtemperatur, nedbør og luftfuktighet, måler de fleste stasjonene også globalstråling og bladfuktighet. Det avhenger av hva som blir etterspurt i de enkelte områder.

- Tørråte er den varslingsmodellen som er brukt lengst. Den viser funn av tørråte kombinert med faren for angrep de enkeltes steder, sier Nordskog. VIPS (Varsling innen planteskadegjørere) er et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving og omfatter beregning av behandlingsbehov mot ugras, og en rekke soppsjukdommer og skadedyr i jord- og hagebrukskulturer.

Forsker Berit Nordskog, Bioforsk Plantehelse, ved målestasjonen på Ås. Foto Jon Schärer

Våren i rute?
April bremset altså en uvanlig mars-måned som var både varmere og stort sett litt våtere enn normalt.  Ytterpunktene her var Midt-Norge som opplevde tre til fire ganger mer nedbør enn normalt i mars, mens Toten (Apelsvoll) hadde om lag 10 prosent av det normale. April startet kaldt, og temperaturene lå en til to grader under normalen i første halvdel av måneden.
Totalt sett for april har dette jevnet seg ut, med rundt en halv grad kaldere enn normalen de fleste steder. Det har også vært normalt vått de fleste steder i april. Unntaket her er Sørlandet, med dobbelt så mye nedbør som normalt for april måned.

- Høyere temperaturer og rikelig med nedbør de siste to ukene i april har ført til at våren er i rute i de sørøstlige deler av landet. Det kornet som ble sådd først har spirt, og landskapet skifter farge. Men som alltid er det store variasjoner, og fra Nord-Norge meldes det nå om en ny omgang med snø, forteller overingeniør Halvard Hole ved Bioforsk Plantehelse.

Meteorologisk samarbeid
LMT leverer data til Meteorologisk Institutt og Yr fra flere av Bioforsk sine stasjoner. Til gjengjeld får vi værprognoser som brukes i varslingsmodellene, sier Berit Nordskog. Men hvorfor kan ikke rådgiving og forskning bare bruke nettverk og data fra Meteorologisk Institutt?
- De har fokus på tett befolkede områder og andre områder med interessante faktorer. Vi har fokus på jord- og hagebruksproduksjon og skaffer data fordi landbruket trenger det. Med over 80 stasjoner over hele landet er også LMT sine registreringer interessant for den enkelte bonde, mener Nordskog.

- Alle kan gå inn på nettet (lmt.bioforsk.no) og bruke opplysningene fra «sin» stasjon. De får oppdaterte data fra hver time med temperatur og nedbør. Mange får også disse dataene fra rådgivingstjenesten som formidler værdata fra LMT og aktuelle varsler fra VIPS til sine medlemmer, sier forsker Berit Nordskog.

a a a