NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Eksplosiv biogassforskning
CenBio ingress lab Foto: Ragnar Våga Pedersen

Fremprovoserte dampeksplosjoner som bidrar til enklere nedbryting med bakterier - dette er bare én av metodene som tas i bruk av forskerne i CenBio når de skal utvinne mest mulig biogass fra ulike råmaterialer.


Regjeringen har satt seg som mål at bioenergibruken i Norge skal dobles innen 2020. Dette krever en solid forskningsinnsats.

Det nasjonale forskningssenteret CenBio ble opprettet i 2009. Senteret er et samarbeidsprosjekt der flere forskningsmiljøer på Ås og i Trondheim deltar. Hovedoppgavene til senteret er rettet mot forskning og utvikling for å oppnå en økt biomasseproduksjon til energiformål. Dette skal skje på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

CenBio er en av satsningene som holder til i det nye Biogasslaboratoriet på Campus Ås. Foto: Ragnar Våga Pedersen

I det nyåpnede biogasslaboratoriet på campus Ås, jobbes det blant annet med å forbehandle råstoff slik at mest mulig biogass kan utvinnes. Allerede nå, bare tre år etter CenBio satt i gang med forskning på biogassutvinning, mener forskerne at man innen 2020 vil kunne få ut fire ganger så mye biogass enn det de hadde regnet med på forhånd.

Dampeksplosjon
Se for deg en svamp som blir plassert i et kammer med masse damp. Etter hvert blir denne svampen fylt av damp. Slipper man plutselig trykket, vil dampen som er midt inne i svampen tvinge seg ut på en slik måte at den river i stykker hele svampen.

Slik forklarer Roald Sørheim, seksjonsleder på Bioforsk Jord og miljø og en av forskerne ved CenBio, metoden som brukes for å utvinne mest mulig biogass fra et råmateriale.

Metoden er utviklet av det norske selskapet Cambi og går ut på at råstoff varmes opp med damptrykk til mellom 130 og 210 grader, før temperaturen senkes raskt og en dampeksplosjon oppstår. Denne eksplosjonen sprenger i stykker materialet, noe som gjør at bakterier og enzymer kommer lettere til slik at nedbryting kan skje og gass blir produsert.

Sagt på en annen måte: Akkurat som en potet er lettere å fordøye når den er kokt enn når den er rå, oppnår man at nedbryting av et råmateriale skjer raskere etter forbehandling enn hvis forbehandlingen uteblir.

Foreløpig best på trevirke
Dampeksplosjonsmetoden brukes i mange sammenhenger, men i CenBio tester forskerne ut metoden på ulike materialer under varierende forhold for å finne ut akkurat hvilke stoffer som er best egnet til gassproduksjon. Det er særlig trevirke forskerne har oppdaget at metoden fungerer godt på, men metoden kan benyttes på andre materialer også.

Når det gjelder matavfall, er det imidlertid mer usikkert om metoden har noen særlig innvirkning på mengden biogass som blir produsert.

– Bruker vi metoden på matavfall ser det ikke ut som om det gir like stor effekt. Det er godt mulig at det er fordi matavfall er ganske lett omsettbar i utgangspunktet og at det dermed ikke er så mye mer å hente, forteller Sørheim.

Biogass til mer enn oppvarming
Så hva skal man bruke denne gassen til? Da CenBio startet opp sitt forskningsarbeid, var hovedformålet med biogassen at den skulle gå til varmeenergi. Dette mener forskerne som jobber med utvinningsprosjektet er en for defensiv målsetting.

– Biogass er det vi kaller for en høyverdig energi som kan brukes til mye mer enn bare oppvarming. Den kan for eksempel brukes til drivstoff for busser og lastebiler. Energiformen har dessuten utrolig mange fordeler ved at den både er klimanøytral og har en ren form, forteller Tormod Briseid, seniorforsker på Bioforsk Jord og miljø og CenBio.

Klimaaspektet er foreløpig ikke en integrert del av CenBio ettersom prosjektet fokuserer mer på selve energiutbyttet som blant annet forbehandling av råstoff gir. Likevel er mye av drivkraften i Norge nettopp tilknyttet klima- og miljøutfordringer. Forskerne på CenBio ser derfor for seg at det i fremtiden kommer til å forskes mer på miljøgevinsten bruk av biogass kan ha, også innenfor CenBios rammer.

CenBio – en forskningsplattform
Et av hovedformålene med CenBio har vært å bygge opp gode fagmiljø omkring bioenergi. Dette ser ut til å ha fungert – over 25 aktører fordelt på FoU-institusjoner og industri er nå tilknyttet senteret.

En fordel med CenBio er at satsningen fungerer som en paraply for mange underliggende prosjekter. Senteret er organisert på en måte som sikrer en målrettet og ikke overlappende forskningsaktivitet hos de deltagende FoU-institusjonene.  Dette har vært med å utløse en betydelig støtte til teknisk utstyr fra Norges Forskningsråd.

– CenBio har gitt oss en plattform til å kunne arbeide bredt med biogass og samtidig ha mulighet til å ta inn andre prosjekter som kommer inn «litt fra siden». Disse prosjektene kan hver for seg fremstå som små, men informasjonen de fremskaffer etterspørres likevel fra blant annet myndighetene. Derfor er det flott at vi har et senter som CenBio som vi kan plassere dem innunder, forteller Roald Sørheim.

a a a
Biogass-workshop i april

I april skal EUs arbeidsgruppe IEA Bioenergy task 37: Biogas and Landfield Gas møtes på campus Ås for et seminar. Gruppen består av 20 personer fra flere land. I forbindelse med seminaret skal det avholdes en workshop som er åpen for alle interesserte. Workshopen går av stabelen 19. april og har fått navnet Biogas in the loop of recycling. Finn fullstendig program her.

Biogass-laboratoriet er finansiert med midler fra UMB, Norsk institutt for skog og landskap og Bioforsk, med betydelig bidrag til vitenskapelig utstyr fra Norges forskningsråd. Norsk industri har bidratt med kompetanse og utstyr og deltar i felles forskningsprosjekter. Les mer om Biogass-laboratoriet her.

Bioenergy Innovation Centre (CenBio) er finansiert av Norges forskningsråd og 25 partnere fordelt innenfor FoU og industri. Les mer om satsningen her.

Cambi er en norsk bedrift som blant annet har utviklet dampeksplosjonsmetoden for å få ut gass av råstoff. Les mer om hva de jobber med her.

Artikkelserie om Biogass-laboratoriet

I februar 2012 ble Biogass-laboratoriet åpnet på Campus Ås. I en artikkelserie fremover skal vi se på noen av hovedprosjektene som benytter seg av Biogass-laboratoriet.