NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Vil bevare Europas grønne belte
Greenbelt-kart_grønn.jpg

Bioforsk Svanhovd sitt populærvitenskapelige magasin; Barentswatch, er nå ute med nytt nummer. Denne utgaven har tittelen; "Visjonen om et grønt belte gjennom Europa». Fokus er rettet mot nord, til Fennoskandias grønne belte.


Hele 24 land, et stort antall frivillige organisasjoner og ulike grupper er involvert i arbeidet med European Green Belt. Området kan deles inn i tre aktivitetsseksjoner: Balkans grønne belte i sør, Sentral-Europas grønne belte og Fennoskandias grønne belte som utgjør den nordlige delen.

I 2010 undertegnet Norge, Finland og Russland et «Memorandum of Understanding», en samarbeidsavtale som la grunnlaget for videre arbeid med Fennoskandias grønne belte. Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende samarbeid. Man har ulike regler, kultur og forskjellig språk, men som artiklene i denne utgaven av Barentswatch viser, så er barrierene overkommelige når man jobber mot et felles mål, og har forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på naturen.

«European Green Belt» er visjonen om et økologisk nettverk, som strekker seg fra Barentshavet i nord til Svartehavet i sør. Et sammenhengende belte av verneområder på over 12 500 kilometer. Visjonen er at Green Belt skal stå som et levende monument og globalt symbol for grenseoverskridende samarbeid i naturvern og bærekraftig utvikling.

Opprinnelsen til European Green Belt
Jernteppet delte kontinentet i øst og vest i nesten 40 år. Langs dette jernteppet utviklet det seg et enestående økologisk nettverk – et grønt belte. Den norsk-russiske og finsk-russiske grensesonen var også preget av streng sikkerhet, noe som har skånet hele grenseområdet for menneskelig aktivitet i en årrekke. 


Palsmyr. Foto: Paul Eric Aspholm. Les mer om Mangfold av myrøkosystemer i Fennoskandias grønne belte i denne utgaven av Barentswatch.

Dette grønne beltet skaper et sammenhengende hjem for mange planter- og dyrearter som det er viktig å bevare! I dag blir mange leveområder stykket opp eller går tapt på grunn av ulik menneskelig aktivitet, og dette utgjør en stor trussel mot dyre- og plantelivet.

39 nasjonalparker langs European Green Belt
Utfordringen er å bevare dette grønne belte mest mulig intakt. Hele 39 nasjonalparker ligger allerede direkte langs det grønne beltet, hvorav 16 er grenseoverskridende verneområder. Over 3200 naturreservater kan finnes innenfor en buffersone på 25 kilometer på hver side av Europas grønne belte. Europas grønne belte er et tilfluktssted for mange truede dyre- og plantearter og en svært viktig migrasjonskorridor for truede store pattedyr.

I dag står vi også ovenfor en annen trussel; klimaendringene. Temperaturen stiger og arter må flykte for å finne igjen sin klimasone. Fennoskandias grønne belte vil kunne utgjøre en nord-sør korridor for migrerende arter under skiftende forhold. Vi kan hjelpe artene til å overleve ved å bevare sammenhengende belter av natur som de kan vandre i.

a a a
Barentswatch

Barentswatch er et temabasert tidsskrift som utgis på norsk, engelsk og russisk.
LAST ned Barentswatch: Greenbelt Fennoskandia 

Fennoskandia:
Geologisk betegnelse på Finland, Karelen, Kola og deler av den skandinaviske halvøy, innført av den finske geolog Wilhelm Ramsay. Fennoskandia er hovedsakelig et oppbulet, prekambrisk grunnfjellsområde, avgrenset i vest av den kaledonske fjellkjede og i øst av yngre, ufoldede sedimenter som ligger ovenpå grunnfjellet.

Fennoskandia er den del av det baltiske skjold (eller den russiske plattform) som ikke er dekket av sammenhengende yngre sedimenter.

Fennoskandia. (2011-12-28) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/Fennoskandia