NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Matvalg påvirker klimaet
Laks. Foto: Anita Land

Med riktige valg av mat kan vi redusere utslippa av klimagasser betraktelig. Det viser en ny rapport fra Bioforsk Økologisk, skrevet av ernæringsfysiolog Lena Lie Nymoen og seniorrådgiver ved Idébanken, John Hille. De gir råd om menyer på sjukehjem, og viser hvordan kommunene kan gjøre kloke klimavalg.


- Rapporten inneholder forslag til menyer for beboere på sykehjem, menyer som dekker behovet denne gruppen har for energi og alle viktige næringsstoffer, forteller Lena Lie Nymoen ved Bioforsk Økologisk.

Hun understreker at en viktig forutsetning er at maten vekker matlyst, og at en ikke bryter med de matvanene beboerne har fra før.

Maten skal også være lett å tygge og fordøye. Ikke minst må den være mer "næringstett", enn kostholdet til gjennomsnittsbefolkningen trenger å være.

Mindre kjøtt
Forfatterene kommer med noen enkle råd, som å erstatte ris med bygg og havregryn, bruke mer matpoteter og mindre av videreforedla potetprodukter. Likedan å bruke grove, lagringssterke grønnsaker, særlig om våren,og mindre av finere grønnsaker og særlig drivhusgrønnsaker. De anbefaler også mer norsk frukt og bær, og noe mindre frukt fra andre verdensdeler.

Forfatterne mener også at en godt kan bruke mer melk og yoghurt, og mindre ost og smør.

Sist, men ikke minst, mener de at institusjonene bør bruke mer egg og fisk. Spesielt sild og makrell bør benyttes oftere - og kjøtt bør brukes mindre. 

Mindre av videreforedla potetprodukter vil spare klimaet, mener forskerene. Foto: Anita Land.

Lavere klimagassutslipp
- Menyforslagene dekker til sammen seks uker, der tre uker er tilpasset råvaretilgangen om våren og tre uker om høsten, sier John Hille.

Utslippene av klimagasser ved produksjon og distribusjon av  ingrediensene bygger på tidligere forskning. 

- Vi anslår at de foreslåtte menyene vil gi 35 prosent lavere klimagassutslipp enn et kosthold med samme energiinnhold, men sammensatt som det norske gjennomsnittskostholdet. Klimagassutslippene fra de enkelte matvarene er omgitt av til dels betydelige usikkerhetsmarginer, men selv om det tas høyde for disse viser analysen at de foreslåtte menyene gir merkbart reduserte utslipp, forklarer Hille. Han forteller videre at matvarer står for en betydelig andel av klimagassutslippene fra det norske forbruket av varer og tjenester.

- Det er derfor naturlig at kommuner som arbeider med energi- og klimaspørsmål tar opp dette temaet, både i dialogen med innbyggerne og innenfor egen virksomhet, mener forfatterne. Blant kommunenes egne virksomheter er sykehjemmene gjerne de største forbrukerne av matvarer, og de eneste som serverer alle måltider til beboerne.

Denne rapporten viser at det er mulig å sette sammen menyer som tilfredsstiller de særlige kravene som må settes til kosten ved sykehjem, og som samtidig er mer klimavennlige enn det norske gjennomsnittskostholdet.

a a a
Fakta

Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra prosjektet Grønne energikommuner (2007-2010).