NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Miljøfarlige stoffer i skismøring
Skismøringen setter spor. Foto: Erik Joner

Snø og jord fra Birkebeinerløypen inneholder forhøyede konsentrasjoner av helse- og miljøfarlige perfluoralkylsyrer (PFCA). Det har Bioforsk Jord og Miljø funnet ut, i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU).


Selv om bruk av fluorholdig skismøring øker PFCA-innholdet, er nivåene så lave at natur og mennesker ikke er utsatt for nevneverdig fare. Disse stoffene er veldig lite nedbrytbare og delvis giftige. Derfor bør de fases ut så raskt som mulig. For den miljøbevisste skiløperen er skismøring  uten perfluorerte forbindelser det beste valget for å hindre spredning av fluorerte hydrokarboner.


Mye brukt til blant annet impregnering 
Stoffene som ble funnet er naturfremmede molekyler som har både vann- og fettavstøttende egenskaper. Perfluoralkylsyrer har et bredt bruksområde, og brukes blant annet til impregnering av tekstiler i tekniske fritidsklær (for eksempel skalljakker) eller gulvtepper. De anvendes også ved produksjon av teflon og matemballasje.


Skismøring kan skade miljøet. Ill.foto: Crestock (Brødtekst (BF))
For bedre samvittighet bør den miljøbevisste skiløper smøre med tradisjonell skismøring. Illustrasjonsfoto: Crestock


Perfluorert oktansyre (PFOA) er et indikatormolekyl for denne stoffgruppen. Stoffet brytes svært langsomt ned, og har en halveringstid på 4,5 år i menneskeblod. Ved kronisk eksponering kan PFOA skade leveren og forårsake problemer ved utvikling og reproduksjon. Noen studier tyder også på at stoffet er kreftfremkallende. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil forby PFOA i forbrukerprodukter som tepper og skismøring.


Skivoks fra ulike produsenter inneholder små mengder av PFCA. Dette vises også i analyser av skismøringsprodukter merket med høyt fluorkarboninnhold. Selv om stoffene ikke er tilsatt produktene, finner vi de likevel, både i produktene og i skisporene. Dette skyldes at PFCA oppstår under produksjonsprosessen, men også at de fluorerte utgangsmaterialene kan være forurenset med PFCA.


Skiteknikere spesielt utsatt
En svensk studie viser at profesjonelle skismørere hadde opp til 25 ganger høyere konsentrasjoner av PFOA i blodserum enn gjennomsnittet av befolkningen. Skismøring påføres med børste og smørejern ved en temperatur på 120 - 180 °C, og det dannes aerosoler som pustes inn av skiteknikere. Undersøkelser av luftprøver gjort i rommet hvor ski blir preparert av profesjonelle skismørere viste høye konsentrasjoner av en fluortelomeralkohol (FTOH) som kan være et biprodukt av skismøringen eller oppstå under oppvarmingen. I miljøet kan FTOH nedbrytes til PFOA. Nyere forskning tyder på at dette også skjer i mennesker.


Skismøringsprodusentene reklamerer for produkter med opp til 100 prosent fluorkarboninnhold. Fluorkarbonforbindelsene som benyttes er da hovedsakelig semifluorerte og fluorerte alkaner. Vanligvis inneholder fluorert skivoks opp til 15 prosent av disse stoffene blandet med parafin. Hvordan de oppfører seg i miljøet på lang sikt er lite kjent, og det finnes ingen økotoksikologiske studier av disse stoffene.

a a a