NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Åpna med et økseslag
hogg web.jpg Foto: Anita Land

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Ola T. Heggem, åpna Tingvoll sol- og bioenergisenter med et sikkert øksehugg. Han er imponert over anlegga ved Bioforsk Økologisk, og pekte på hvor viktig det er å satse på fornybar energi og kompetanse.


- Fotosyntesen har fått en ny plass i den politiske debatten, sa Heggem, som understreka at tre ikke bare lagrer karbon, men fanger karbon også. - Vi må øke innsatsen på forskning og utvikling, sa Heggem. Han mente at innsatsen på fornybare energikilder måtte økes, og la til at landbruket må øke sin bruk av bioenergi til internt bruk. I tillegg skal gardbrukere etter hvert kunne bli leverandører av energi.


Engasjement og forskning

- Det er alltid godt å komme til Tingvoll og Bioforsk Økologisk. Her er det et lokalt engasjement kombinert med forskning og dokumentasjon. Dette er en viktig faktor for å lykkes, sa Ola T. Heggem. Han understreka at Bioforsk Økologisk er regjeringa sin viktigste støttespiller for å nå de ambisiøse målene om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon.


- Det konvensjonelle landbruket har gjennom dette engasjementet gått i riktig retning, sa Heggem, som nevnte bruk av sprøytemidler som et eksempel. - Kundene etterspør økologiske varer, og da er det norske produsenters plikt å produsere, sa statssekretæren. Heggem avslutta sin åpningstale med en oppfordring til miljøet rundt Bioforsk Økologisk om å ta vare på engasjementet og å holde trykket oppe.


Sola skinner også på Nordmøre
- Vi merker allerede før vi har åpna at det er stor interesse og behov for et kompetansesenter i sol- og bioenergi i regionen, sa leder for senteret, Ketil Valde.  Senteret skal vise hvordan en kan ta i bruk sol- og bioenergi. Valde er svært takknemlig for at Møre og Romsdal Fylke, NEAS og Tingvoll kommune har valgt å satse på et slikt senter på Tingvoll. Da banksjef Arnstein Misund fra Sparebanken Møre kom med en overraskende gave på 250 000 kroner, ble både Ketil Valde og Kristin Sørheim i Bioforsk Økologisk og NORSØK stumme.


overraksa Sørheim web.jpg Foto: Anita Land (Brødtekst (BF))
Banksjef Arnstein Misund fra Sparebanken Møre kom med en overraskende gave på 250 000 kroner. Da mista Kristin Sørheim, direktør i Bioforsk Økologisk stemmen. Foto: Anita Land


Det er Bioforsk Økologisk som har fått ansvar for drifta av senteret.


- Det at vi ligger nær en slik omfattende kompetansearbeidsplass er viktig for oss, sa Valde.


Senteret på Tingvoll er ett av tre senter for fornybar energi som Møre og Romsdal fylkeskommune har satsa på. De to andre er på Smøla (vindenergi) og Runde (havenergi).


- Her på Tingvoll skal vi vise løsninger for husbyggere og gardbrukere, pluss at vi skal tilby et undervisningsopplegg for skolene. Senteret viser ikke alt, men det skal stadig bli mer, fortalte Valde.

a a a