NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Biogassanlegg for forskning og levende bygder
varme til kirka web.jpg AL

Biogassanlegget som fredag ble åpna på Tingvoll gard skal gi garden inntekter, men ikke minst bidra til forskning og utvikling av kompetanse. Biogass kan gi alle gardbrukere et ekstra bein å stå på.


- Biogassanlegget på Tingvoll gard er viktig for både Bioforsk, forskning og landbruket, sa direktør i Bioforsk Harald Lossius da han åpna anlegget, og understreka at det var en stor glede for ham å foreta denne åpningen.

Harald Lossius under åpningen på Tinvgoll. Foto: Anita Land (Brødtekst (BF))
Biogassanlegget som ble åpna på Tingvoll av direktør i Bioforsk, Harald Lossius. Åpninga ble markert ved å sende opp luftlanterner. Foto: Anita Land


Gardsanlegget på Tingvoll gard skal gi garden inntekter, men ikke minst bidra til forskning og utvikling av kompetanse. Bioforsk etablerer flere forskningsprosjekt i tilknytning til anlegget. Et stort forskningsprosjekt som skal se på bruk av bioresten er allerede satt i gang, og flere andre prosjekt er under planlegging.


Økologisk og bærekraftig
- En viktig utfordring for hele landbruket er å øke matproduksjonen samtidig som den skal være bærekraftig, sa Lossius. Han understreka at det vi trenger ikke er nedbygging av landbruket, men oppbygging. Anlegget på Tingvoll gard er det første gardsanlegget i sitt slag i Møre og Romsdal. Det vil bli fulgt opp nøye, slik at gardbrukere som vil etablere et slikt anlegg skal kunne gjøre riktige valg.


- Anlegget skal vise veg, slik at landbruket kan ta sin del når det gjelder klimautfordringene vi står overfor. Spesielt er dette i viktig i økologsk landbruk, sa direktør ved Bioforsk Økologisk, Kristin Sørheim, under åpningsseminaret. Hun er også styreleder i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), som har bygd biogassanlegget. Et gardsanlegg for biogass vil bidra til å redusere utslipp av metan og lystgass fra landbruket.

Morten Holvik mfl web.jpg (Brødtekst (BF))
Sentrale personer bak Biogassanlegget på Tingvoll gard fra venstre Morten Holvik, Anne-Kristin Løes, Erik Moen og Jon Roger Ekren. Foto: Anita Land


- Vi må slutte kretsløpet i økologisk landbruk, sa Sørheim, som snakket om utfordringer knytta til ulike regelverk og teknikk.


- Det er mange utfordringer. For økologisk landbruk spesielt ønsker vi å ta tak i utfordringa med å bruke mer fornybar energi og resirkulere avfallsstoff slik at vi får bedre næringsforsyning. Økologisk landbruk må være i front også på disse områda, understreka Sørheim. Anlegget på Tingvoll gard er tilpassa forskning, og skal produsere 420 000 kWh. Dette skal de gjøre med 500 tonn blautgjødsel, litt fastgjødsel og avfall fra fiskeindustri. Bruk av avfallet fra fiskeindustrien vil bli fulgt opp tett av forskerne.


Økonomi
- Det er flere faktorer som avgjør om det vil være lønnsomt å bygge et biogassanlegg på en gard, sa Morten Holvik fra selskapet BioPower Norway A/S. Selskapet har levert anlegget på Tingvoll. Lønnsomheta i et anlegg vil være avhengig av om en får avsetning på gassen en produserer. Det mest lønnsomme er om en får levert til kombinasjonssovner der en kan erstatte olje med gass.


- Et annet alternativ er å sette inn en gassmotor som kan produsere 40 prosent strøm og 60 prosent varmt vann. Da kan en levere strømmen på nettet og bruke vannet til oppvarming. Dette er selvfølgelig avhengig av om en får god strømpris, sa Holvik. Han la også til at en inntektskilde for et biogassanlegg er å ta imot annet organisk avfall. Ved Tingvoll gard vil en altså blande inn avfall fra fiskeoljeindustri.


Holvik regner med at prisen på et gardsanlegg ville ligge på rundt 3,5- 6 millioner kroner.


- Lønnsomheta i investeringen i et slikt anlegg er selvfølgelig avhengig av om en får avsetning for gassen eller strøm og varmt vann.

IMG_2078 web.jpg (Brødtekst (BF))
Foredragsholdere ved biogasseminaret fra venstre Anne de Boer om mat, Kristin Sørheim om økonomi, regelverk og mattrygghet, Øyvind Halvorsen, Innovasjon Norge , Geir Fisknes om biogassplaner ved Mære videregående skole, Roald Sørheim, Bioforsk Jord og miljø og Anne-Kristin Løes, Bioforsk Økologisk, om forskning i tilknytning til anlegget, Urban Kärrmark, Energienheten i Sverige om myndighetenes satsing i Sverige. Foredraga fra seminaret blir lagt ut på nettsida http://www.sologbio.no/. Foto: Anita Land


At innovasjon Norge går inn med 40 prosent av investeringene, hjelper selvfølgelig også, mener Holvik. Han er glad for at Tingvoll gard nå bygger et anlegg der gardbrukere kan komme og få erfaring. Biogasseminaret på Tingvoll før åpninga av anlegget viste at det var stor interesse for biogass. Biogassanlegget på Tingvoll er en del av Tingvoll sol- og bioenergisenter. Samme dag som Harald Lossius åpna biogassanlegget, åpna statssekretær i Mat- og Landbruksdepartementet, Ola T. Heggem, Tingvoll sol- og bioenergisenter.

a a a