NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Eierskifte ved Bioforsk Øst Apelsvoll
Apelsvoll nybygg. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Etter 35 år med forpaktning har Staten blitt sjøleiere ved Bioforsk Øst Apelsvoll. Den gamle forsøksgården til Selskapet for Norges Vel er overtatt av Landbruks- og matdepartementet, og nylig ble både eierskifte, 80 års forsøksvirksomhet og sluttføring av utbygging til 30 millioner kroner markert.

Selskapet for Norges Vel kjøpte Apelsvoll i 1930 fra privat eie for å etablere en beiteforsøksgård. Landbruksdepartementet kom inn i 1975 da Apelsvoll ble en av Statens forskningsstasjoner i landbruket (SLF), som senere ble omorganisert til Planteforsk og deretter Bioforsk. Norges Vel har stått som eiere i hele denne perioden, men fra nyttår overtok LMD eiendommen for 9,1 millioner kroner. I tillegg har departementet gjennom omstillingen i Bioforsk investert mye på Apelsvoll de siste årene. Etter renovering og nytt forskningsbygg som det største løftet, fulgte både veksthus, halmfyringsanlegg og til slutt i fjor et nytt redskapshus.


Fornøyde aktører

- Den største og mest allsidige forsøksstasjon i landet, sier en fornøyd direktør Ingvar Hage, som i forbindelse med den tradisjonelle markdagen også inviterte til kjøpeskål og historisk tilbakeblikk. Tidligere Apelsvoll-leder Hans Stabbetorp stod for historien, mens Gaute Homb Lenvik fra LMD og Idun Christie fra Graminor så litt inn i framtida for henholdsvis landbruksforskning og planteforedling.

Stabbetorp Christie Lenvik Hage. Foto: Jon Schärer (Brødtekst (BF)) 
Tidligere leder ved Apelsvoll, Hans Stabbetorp, direktør Idun Christie, Graminor, ekspedisjonssjef Gaute Homb Lenvik fra LMD og direktør Ingvar Hage ved Bioforsk Øst. Foto: Jon Schärer.


Både eiere, ansatte og besøkende er enige om at Apelsvoll nå fremstår som et topp moderne anlegg for forskning og utvikling innen sine fagområder. Bioforsk Øst Apelsvoll har 47 ansatte, og sammen med Landvik i Grimstad og Løken i Valdres har de FoU-ansvaret for fagområdene korn, poteter og grønnsaker, gras til grøntanlegg og landbruk i fjellbygdene.


Bioforsk-omstilling

- Forskningsbasert kunnskap er nødvendig for både økt konkurransekraft, økt bærekraft og for å nå mat- og landbrukspolitiske mål, sa ekspedisjonssjef Gaute Homb Lenvik blant annet i sitt innlegg på markdagen. Han mente Apelsvoll og Bioforsk fremstod som et flaggskip for norsk anvendt landbruksforskning, og omstillingen hadde ført til en robust organisasjon med høy faglig kvalitet.


Lenvik minnet om at sektoren har ansvar for egen kunnskapsproduksjon, og at den i hovedsak skal være brukestyrt. Det er en tradisjon for at næring, forskning, rådgiving og forvaltning samarbeider om å løse kunnskapsbehovet. Dette er et fortrinn som både må videreføres og videreutvikles, understreket Lenvik.


Flere markeringer

Selve markdagen samlet over 100 deltakere til tradisjonelt program etter fellessamlingen. Dagen før var det et eget arrangement med blant annet offisiell overrekkelse av Apelsvoll fra Norges Vel til LMD ved Gaute Homb Lenvik, som igjen overlot anlegget og verdiene til Bioforsk ved Ingvar Hage. I programmet inngikk også innvielse av redskapshuset for å markere fullføringen av utbyggingen, og et tilbakeblikk på Apelsvoll sin 80-årige historie som forsøksgård.


Tidligere leder ved Apelsvoll, Hans Stabbetorp, kunne fortelle at Apelsvoll første gang ble nevnt i 1371. På slutten av 1500-tallet var eierne Hamar bispestol og Oslo Stiftsgods, mens i fra 1616 var gården oppført som krongods. Etter flere eierskifter på 1700 til 1900-tallet ble Apelsvoll i 1930 solgt fra Hans B. Hvalby til Det Kongelige Selskap for Norges Vel for kroner 75 000 kroner. Dermed startet forsøks og forskningshistorien, der Apelsvoll i 2010 fikk en ny eier gjennom Landbruks- og matdepartementet og Bioforsk.Fakta om Bioforsk Øst Apelsvoll

Først nevnt i 1371. På slutten av 1500-tallet var eierne Hamar bispestol og Oslo Stiftsgods.

  • 1616 er gården oppført som krongods
  • 1700 -1800 flere eierskifter, private eiere
  • 1930 Hans B. Hvalby selger til Det Kongelige Selskap for Norges Vel, 75 000 kroner. Apelsvoll blir Beiteforsøksgard, med omfattende forsøksvirksomhet i regi av SNV 1930 -1975
  • 1975. SFL. Forskningsstasjon for Østlandet
  • 1995 Planteforsk med Kise og Landvik avdelinger
  • 2006 Bioforsk med Kise, Landvik, Løken og Sæter avdelinger


Omorganisering 2008:

  • Samlokalisering Kise /Apelsvoll vedtatt 2006
  • Nødvendig med relativt store utbygging
  • Bioforsk Øst fikk sin del av omstillingsmidler
  • 2010 Landbruks- og matdepartementet overtar Apelsvoll fra Selskapet for Norges Vel.
a a a