NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Små rundormer koster norske kornbønder dyrt
Angrep av korncystenematoder i havre. Foto: Erling Fløistad.

Norske kornbønder taper i dag store beløp på grunn av en liten rundorm som skader røttene og svekker avlingsveksten. Bedre kjennskap til symptomene og bevissthet rundt valg av kornsorter kan være med på å redusere angrepene.


Korncystenematoder er små rundormer som skader røttene på korn og andre grasarter. Der nematodene herjer blir det vanligvis flekker i åkeren med kortvokste planter. Det kan også bli unormalt mye ugras. Spiring og vekst kan dessuten være dårlig i vårsesongen. Disse småsnylterne finnes i alle korndistriktene i Norge - fra Agderfylkene til Nordland. 

I de senere årene har det vært en økning i skader av korncystenematoder i havre, hvete, bygg og høstrug. I enkelte regioner har nematodeproblemene ført til at forventede økninger i avlingene har uteblitt. Dette skjer til tross for bruk av høyproduktive kornsorter, riktig gjødsling og anbefalt bruk av plantevernmidler. 

 

Forveksler symptomene

- Norske kornbønder taper i dag store beløp på korncystenematoder. Infeksjoner fører til en reduksjon av omtrent 100 kilo korn per dekar. På landsbasis kan det årlige inntektstapet være mer enn 100 millioner kroner, sier Ricardo Holgado, seniorforsker og nematodespesialist ved Bioforsk på Ås. 
 

Der nematodene herjer blir det vanligvis flekker i åkeren med kortvokste planter. Bilde viser havreåker i Nordby i 2012. Foto: Erling Fløistad.

 

Korncystenematoder er små rundormer som skader røttene på korn og andre grasarter. Foto: Erling Fløistad.


Han forteller at symptomene ofte forveksles med næringsmangel: 

- Symptomer på angrep av korncystenematoder viser seg vanligvis i felt som flekker med kortvokste planter. Generelt kan man se at felt som er angrepet har ujevn vekst. Dette er mest synlig i havre. Symptomene kan forveksles med næringsmangel og ugunstig pH. Et indirekte symptom på nematodeangrep kan være at feltet inneholder unormalt mye ugras. 

I havre har bladene på angrepne planter ofte en rødaktig farge. Røttene blir tykke og korte med unormal forgrening, noe som gjør at forholdsvis mye jord sitter fast når man drar opp angrepne planter. 

På bygg er bladene ofte gule, mens rotsystemet har mindre tydelige skader. På bladene av hvete kan nematodeangrepet gi en rødgul farge, og røttene blir veldig smale med forgreninger på flere nivåer.

 

Når nematodehunnen dør omvandles hun til en sitronformet svartbrun kapsel såkalt cyste. Foto: Bioforsk.

 

Vekstskifte

Holgado sier at økt innsikt og kunnskap om disse rundormene er nødvendig om vi skal ha en lønnsom kornproduksjon i Norge. 

- Nematodengrep kan ikke forebygges med sprøyting. Det er viktig at kornprodusentene er oppmerksom på symptomer i egen åker.

Generelt vil alle tiltak som gir plantene bedre vekstforhold redusere avlingstapene, for eksempel gjødsling, vanning og ugraskontroll. 

Ifølge forskeren er imidlertid vekstskifte en av de mest effektive metodene for å bekjempe korncystenematoder. Resistenssorter av korn kan også brukes. Men for å velge riktig kornsort er det viktig å vite hvilke nematodetyper som finnes i jorda.

 

Korncystenematoder er små rundormer. Foto: Bioforsk.
a a a
Korncystenematoder

Korncystenematoder (Heterodera spp.) er små rundormer som skader røttene på korn og andre grasarter. I korn viser symptomene seg som tynt plantebestand, svake planter og mer ugras. Skadebildet kan forveksles med surjordskade. 

Når nematodehunnen dør omvandles hun til en sitronformet svartbrun kapsel såkalt cyste. Cysten som er ca. 0,5 mm. i diameter kan inneholde opptil 300 egg.

Ricardo Holgado

Seniorforsker Ricardo Holgado. Foto: Erling Fløistad.