NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Liten fare for angrep av rognebærmøll i år
Voksen rognebærmøll

Mengden bær på rogna avgjør om rognebærmøll angriper eple eller ikke. I år er det en svak økning i blomstringen på rogn sammenlignet med i fjor. De fleste steder slipper dermed angrep av rognebærmøll. Det er noen unntak i Sogn og Fjordane hvor det har vært redusert blomstring i år.


Rognebærmøll er en liten sommerfugl som lever i rogn. Larven til sommerfuglen gnager inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna kan rognebærmøll angripe eple i stedet. I angrepet frukt lager larvene først et lite hull i skallet, hvor det etter hvert siver ut litt plantesaft som tørker til et hvitt pudder. Senere går larvene dypere inn i fruktkjøttet og lager lysebrune ganger.  

Bioforsk Plantehelse beregner hvert år prognoser for om vi kan vente angrep av rognebærmøll i eplehagene. Prognosene er viktig informasjon for epledyrkere og veiledningstjenesten som dermed kan avgjøre om tiltak er nødvendig. 

Det lave antallet blomsterklaser i 2014 førte til begrenset økning i populasjonen av rognebærmøll som gikk til overvintring. Den lave bestanden med møll kombinert med en svak økning av antall blomsterklaser på rogn i 2015 fører dermed til at det generelt er liten fare for angrep av rognebærmøll denne eplesesongen. Unntaket er i Sogn og Fjordane hvor det kan være fare for angrep noen steder. Det forventes at angrepene vil være så svake at de er under økonomisk skadeterskel i Sogn og Fjordane. Det er også noen tilfeller av «gult varsel»; mulig fare for angrep, i de fleste regioner som undersøkes. Epledyrkere bør søke råd hos den lokale veiledningstjenesten. Det finnes ikke effektive sprøytemidler mot rognebærmøll som er tillatt brukt i privathager. 

Overvåkning med feller kan gi ekstra informasjon når varslene ikke er entydige innen de forskjellige regionene. Det er utplassert feller i flere regioner i regi av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning. 


a a a
Rognebærmøll

Latinsk navn: Argyresthia conjugella

Insektgruppe: Familie spinnmøll (Yponomeutidae), orden sommerfugler (Lepidoptera)

Utseende/kjennetegn: De voksne møllene er 5-6 mm lang med vingespenn på 10-14 mm. Vingene på møll som nettopp har klekket er brune/ burgunder med blekgul bakkant, men gråner etter hvert. Det latinske slektsnavnet Argyresthia betyr «kledd i sølv», og henviser til at rognebærmøllen og dens slektninger har sølvskimrende vingeskjell.

Larvene er først skittenhvite, men skifter farge til rosa når de er fullt utvokst. De har brunt hode og en brun plate på første ledd bak hodet. De blir ca. 7 mm når de er fullvoksne.

Økologisk rolle: Plantespiser

Betydning for hagen: Skadedyr

Hvor finner du den: Over hele Norge der det finnes rogn

Symptomer og skader på planter: Angriper epler og rogn. Kjennetegn på larveangrep som er lett å se utenpå epler, er små hull i skallet. Området rundt hullet blir nærmest svart og ut pipler det ut litt eplesaft som tørker inn til et hvitt pudder.

I år med dårlig blomstring hos rogn kan angrepet på epler bli så sterkt at omtrent alle fruktene blir ødelagt, men når rogna bærer rikt med bær, blir det gjerne lite eller ingen angrep på eple.

Tiltak i hage:

  • Fjern og ødelegg alle bærene på rognetrærne i hagen etter at rognebærmøllen har lagt egg på rognebæra, men før larvene er ferdig utviklet og har forlatt bærene.
  • Gjentatt sprøyting med rybs- eller rapsolje på eplekarten i den perioden rognebærmøllen legger egg.
  • Legg til rette for naturlige fiender.
  • Følg med på VIPS-varsling - et nasjonalt varslingssystem for rognebærmøll som gir lokale prognoser for angrepsstyrke og varsler om riktig bekjempelsestidspunkt.

 

Kilde: Nina Svae Johansen, forsker entomologi, Bioforsk Plantehelse