NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Produktivt år for Norsk senter for bioenergiforskning

Forskere tilknyttet Norsk senter for bioenergiforskning, publiserte rekordmange vitenskapelige artikler i 2014. I tillegg ble i alt 46 masteroppgaver i fornybar energi produsert av NMBU-studentene dette året. De fleste innen bioenergi, solenergi, vindkraft og energisystem.


Bioenergisenterets forskere og ledelse har over lengre tid gitt innspill til flere politiske strategier av betydning for veivalg i forskningen. I løpet av 2014 ble strategiene OEDs Energi 21, Landbruks og matdepartementets Skog 22 og Miljødepartementets Biogasstrategi ferdigstilt. 

- Våre fagområder er blant de høyt prioriterte områdene i Skog 22 og Biogasstrategien, mens bioenergien har fått en mer perifer plass i Energi 21, skriver styreleder Harald Lossius i senterets Årsmelding for 2014.

 

Bioraffineri er nytt satsningsområde

I løpet av 2014 ble bioraffineri definert som et nytt satsingsområde for senteret. Dette for å tydeliggjøre forskningen på Campus Ås, og følge opp politiske og kommersielle signaler. Dermed har Bioenergisenteret følgende satsinger: Bioressurser, biovarme, biogass, bioraffineri og bærekraft. Flere av prosjektene omfatter flere satsingsområder. 

- Det viser at vi lykkes med å arbeide tverrfaglig og klarer å få fram den tette sammenhengen mellom satsingene, sier Lossius.

 

Høy aktivitet ved senteret

2014 var et år preget av stor produksjon av vitenskapelige artikler blant forskerne som er tilknyttet senteret. Undervisningen i fornybar energi ved NMBU er også omfattende. I alt 46 masteroppgaver i fornybar energi ble produsert av NMBU-studentene i 2014. 

Ved utgangen av 2014 hadde senteret kontraktfestede prosjekter for 56 millioner kroner for 2015 og 51 millioner kroner i 2016. Det ser imidlertid ikke ut til at nesten full ordrebok reduserer forskernes motivasjon for å søke nye prosjekter. 

- Jeg er glad for at Bioenergisenteret blir mye brukt både internt og eksternt, og at det fungerer som en møteplass for nye forbindelser i næringslivet, sier Senterdirektør Odd Jarle Skjelhaugen.

a a a
Om Norsk senter for bioenergiforskning

Senteret er et forpliktende samarbeid mellom Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU). Senterets formål er å øke samfunnsnytten av forskningen på Campus Ås innen fornybar energi, med vekt på bioenergi. Senteret skal framstå utad som et samlet kompetansemiljø. 

Norsk senter for bioenergiforskning er et virtuelt senter på Campus Ås. Forskerne er ansatt hos sentereierne og har sin arbeidsplass der.

Årsrapport 2014