NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Avlingskampen 2015 er i gang!
Bygg. Foto: U. Abrahamsen

Håvar Flønes fra Selbu gikk av med seieren i Avlingskampen 2014 der målet var å dyrke frem landets beste grasavling målt i mengde og kvalitet. I år er det seks dyktige kornbønder med hver sin landbruksrådgiver som skal i ilden. De skal kjempe om å ta den aller største byggavlingen.


Bygg utgjør halvparten av kornarealet i Norge og er viktig for landets selvforsyning. Kornarten er imidlertid relativt krevende å dyrke, og den trenger mye godt stell. For å utfordre kornbønder på den dyrkingsteknikken de praktiserer for bygg i dag, har arrangørene bak konkurransen Avlingskampen 2015 valgt å sette fokus på størst mulig avling av bygg som eneste konkurransekriterium.

 

I Avlingskampen 2015, arrangert av AGROPRO i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbruk og Yara Norge, er eneste konkurransekriterium å ta den største byggavlingen. Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk

 

– Det ligger en klar utfordring til å gå utenfor komfortsonen og prøve nye agronomiske dyrkingstiltak for å slå egne rekorder, sier jurymedlem Einar Strand fra Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving.

– For å vinne Avlingskampen 2015 holder det ikke med en god start, deltakerne må klare å holde trykket oppe gjennom hele vekstsesongen for å vinne konkurransen der størst avling av bygg er det som skal til for å gå av med seieren. 

I tillegg til avling og kvalitet vil deltakerne og juryen sette opp dekningsbidrag og regne på N-effektiviteten for å få mest mulig kunnskap om effekten av de ulike tiltakene som er satt inn.
 

«Alt» er lov

Deltakerne i Avlingskampen 2015 kommer fra seks ulike steder i landet. Konkurransen foregår på et byggskifte på hver enkelt deltakergård, der et mindre areal på omtrent ti dekar velges ut som konkurransearena. På dette arealet vil deltakerne så én valgfri byggsort. Videre vil deltakerne i samråd med hver sin lokale landbruksrådgiver gjøre de dyrkingstekniske tiltakene som de mener er best egnet.

– I Avlingskampen har vi oppfordret deltakerne til å tenke nytt for å oppnå store avlinger, og «alt» er lov så lenge tiltakene og innsatsmidlene er godkjent i Norge, sier Strand.

I forbindelse med høsting, vil den lokale landbruksrådgivingsenheten foreta en avlingskontroll. Dette vil bli gjort ved å høste fem ruter på tvers av såretningen mellom to kjørespor. Ruteavlingen vil deretter veies og høsterutens størrelse vil bli målt. Deltakeren med størst avling vil gå seirende ut.
 

To av deltakerne i Avlingskampen 2015, Jon Petter og Christopher Helgestad fra Holmestrand, med et mål om å ta den største byggavlingen. Med seg på laget har de rådgiver Ingvild Evju fra NLR Viken. Foto: Einar Strand

 

Dyrkingstekniske tiltak blir dokumentert

Juryen for Avlingskampen 2015 består av Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk og Anders Rognlien fra Yara i tillegg til Einar Strand. Juryen vil besøke deltakerne i løpet av vekstsesongen og sørge for at alt som gjøres av dyrkingstekniske tiltak blir grundig dokumentert.

– I tillegg til at arealene brukes til konkurransen, er vårt håp at arenaene blir brukt i andre sammenhenger også, for eksempel til lokale markdager. Vi har fått signaler om at naboer og yrkeskolleger, blant annet i lokale bondelag, ønsker å bidra som aktive supportere, noe som jo er veldig bra, forteller Strand.

Del av AGROPROs formidlingsarbeid

Formidling av forskningsresultater er en svært viktig del av AGROPRO som er én av arrangørene bak Avlingskampen, og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er ansvarlig for en egen arbeidspakke for formidling i prosjektet. Konkurransen regnes som en viktig del av formidlingsarbeidet.

– Avlingskampen bidrar til å sette ekstra fokus på agronomien, sier Strand.

– Ved å formidle hvordan deltakerne går frem for å ta størst mulig avling gjennom oppslag i Norsk Landbruk og andre medier, er vårt håp at bønder over det ganske land motiveres til å bedre sin egen drift, sier han.

a a a
Avlingskampen 2015

Avlingskampen 2015 arrangeres av AGROPRO i samarbeid med tidsskriftet Norsk Landbruk, Yara Norge og Norsk Landbruksrådgiving.

 

Deltakere:

Vestfold

Deltaker: Jon Petter og Christopher Helgestad, Holmestrand.

NLR-rådgiver: Ingvild Evju, Norsk Landbruksrådgiving Viken 

Østfold

Deltaker: Jon Gunnar Karlsen, Fredrikstad.

NLR-rådgiver: Bjørn Inge Rostad, Norsk Landbruksrådgiving SørØst 

Akershus

Deltaker: Even Mangerud og Lars Halvor Stokstad, Ullensaker.

NLR-rådgiver: Joel Markgren, Romerike Landbruksrådgiving 

Hedmark

Deltaker: Lars Magne Mauseth, Stange.

NLR-rådgiver: Åsmund Langeland, Hedmark Landbruksrådgiving 

Sør-Trøndelag

Deltaker: Lars Hoem, Trondheim.

NLR-rådgiver: Håvar Endre Hanger, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag 

Nord-Trøndelag

Deltaker: Øyvind Austad, Inderøy.

NLR-rådgiver: Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag

AGROPRO

I det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge.

Prosjektet involverer en rekke aktører fra forskningsinstitutter, næringsliv og rådgivning. AGROPRO foregår i perioden 2013- 2017 og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektleder er Lillian Øygarden, Bioforsk/NMBU.