NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Vant «Avlingskampen 2014»
avlingskamp2 Flønes. C.Mellemstrand.JPG

Håvar Flønes fra Selbu vant avlingskampen om landets beste grasavlinger målt i mengde og kvalitet. Som en del av AGROPRO-prosjektet ble seks dyktige grovfôrprodusenter utfordret og tett fulgt opp. Med et snitt på 800 FEm per dekar viste de at god agronomi gir topp resultater.


Hensikten med konkurransen er å vise hvor store kvalitetsavlinger som kan produseres med optimal drift. Det gjelder alt fra jordbearbeiding, sortsvalg, ugrasbekjempelse, vekstskifte, gjødsling og høsting.  Kåringen skjedde torsdag kveld under et fagseminar i regi av arrangørene for konkurransen.  

– Alle kandidatene har produsert grovfôr himmelhøyt over gjennomsnittsavlingene her i landet. Men Håvar var i særklasse, sier juryleder Lars Nesheim til Norsk Landbruk.

Tidsskriftet har fulgt Avlingskampen tett gjennom vekstsesongen, og vært medarrangør sammen med Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk og Yara Norge. Det inngår igjen som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet AGROPRO, finansiert av Norges forskningsråd.

 

Lars Nesheim fra Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving ledet juryen. Arkivfoto: Jon Schärer.

 

Tidenes sesong

Lars Nesheim er forsker/grovfôrkoordinator i Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving, og viser til at avlingsåret 2014 har vært utfordrende. Både med tørke i noen distrikter og høye temperaturer i store deler av landet. Flere rådgivere har rapportert om dårligere fôrkvalitet enn det en kunne forvente.

Det har ikke vært tilfelle for Håvar Flønes som er svært fornøyd, og ifølge Norsk Landbruk beskriver 2014 som tidenes sesong. I år ble det tre mot normalt 2,5 slåtter på gården som ligger 170 meter over havet i indre Trøndelag.  Årets grovfôranalyser og veiing av rundballer viser at han til sammen produserte 1 158 kg tørrstoff og 987 FEm (fôrenheter melk) per dekar.
 

570 – 990 FEm/dekar

Juryen har brukt verktøyet NLR Surfôrtolken til å vurdere fôrkvaliteten. I sum for tre slåtter (to slåtter for én bruker) var middelavlingen vel 800 FEm per dekar, med variasjon fra 570 til 990 fôrenheter. Alle deltakerne har lagt stor vekt på god utnytting av husdyrgjødsla, og å få til riktig supplering med mineralgjødsel.   Etter juryens vurdering av alle parameterne var fôrkvaliteten i første slått hos Flønes bedre enn hos de andre kandidatene. Men kvaliteten i andre og tredje slått var på samme nivå.

Deltakerne er alle melkeprodusenter som ble utfordret sammen med sine NLR-rådgivere til å planlegge et best mulig driftsopplegg for valgte skifte. Kriteriet var andre års eng med vanlig frøblanding for distriktet.  Målsettingen var blant annet større avlinger av bedre kvalitet gjennom god agronomi. Norsk Landbruk har skrevet om gårdene i flere artikler, og formålet er å sette fokus på god agronomi.

 

Håvar Flønes fra Selbu gikk til topps i avlingskampen. (Foto: Camilla Mellemstrand, Norsk Landbruk).

 

Deltakerne

Foruten Håvar Flønes med NLR-rådgiver Atle Horn, var de andre deltakerne:

Helge Henanger, Meland med rådgiver Lise Austrheim. Roald Furset, Fjaler med rådgiver Arve Arstein. Tore Osen, Osen, med rådgiver Ole Edvard Silderen. Østen Tande, Øyer med rådgiver Randi Jarstad. Guttorm Ingberg, Ringsaker, med rådgiver Stein Jørgensen

Juryen har foruten Lars Nesheim bestått av Tor Lunnan, Bioforsk og Bjørn Tor Svoldal, Yara.

I år vil det bli arrangert en tilsvarende Avlingskamp innen kornproduksjon med Einar Strand i NLR/Bioforsk som ansvarlig.

 

a a a
Avlingskampen

Formidling av forskningsresultater er en svært viktig del av agronomi-prosjektet Agropro. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er ansvarlig for en egen arbeidspakke for formidling.

Ved siden av fagartikler, markdager og bruk av demonstrasjonsgårder, er Avlingskampen en viktig del av formidlingsarbeidet. I samarbeid med landbrukstidsskriftet Norsk Landbruk, Bioforsk og Yara har NLR valgt ut seks gårdbrukere med hver sin NLR-rådgiver. Alle kandidatene har melkeproduksjon.

Norsk Landbruk har skrevet om gårdene gjennom flere artikler, og formålet er å sette fokus på god agronomi.

I 2015 år vil det være et tilsvarende opplegg for kornprodusenter.

AGROPRO

Det er store utfordringer fremover dersom matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten på en bærekraftig måte. I det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge.

Prosjektet involverer en rekke aktører fra forskningsinstitutter, næringsliv og rådgivning. Prosjektet foregår i perioden 2013- 2017 og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektleder er Lillian Øygarden, Bioforsk/NMBU.