NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

God kornprognose
Korn. Foto: Ragnar Våga Pedersen

En ny kornprognose tilsier at tilgangen på norsk korn vil være 21 prosent over fjoråret og åtte prosent over gjennomsnittet for de siste fem åra. Økningen skyldes høyere avlinger for alle kornarter. Det totale arealet er anslått å være som i fjor.


Det er Norske Felleskjøp som utarbeider kornprognosene, der selve avlingsnivået er basert på vurderinger og data fra Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Bakgrunnen er Norske Felleskjøp sin rolle som markedsregulator, der de gir råd til Landbruksdirektoratet om hvor store importkvotene bør være. Anbefalingene bygger på areal, avlings- og forbruksprognoser.

- Prognosen for tilgang av norsk korn er i 2014 prega av at kornarealet er usikkert med langt mer gunstige vekstforhold over hele landet enn i fjor, heter det i prognosen. Det forventes økte avlinger pr dekar, mens arealet er vurdert til å være det samme som i fjor. 

 

Etter flere dårlige år blir det gode avlinger for bygg og andre kornslag. (Foto: Jon Schärer).

 

Bra for mathvete

- Det ligger an til en veldig god markedsbalanse for mathvete, sier Sindre Flø, fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet.  Slik det ser ut nå, vil det produseres omtrent det møllene har bruk for.

På den andre siden er det ganske stort underskudd av fôrkorn. Det kunne vært produsert 300 000 tonn mer, mener Flø. Dette til tross for at tilgangen på fôrhvete og fôrrug ligger an til å bli tre til fire ganger høyere enn i fjor. Også produksjonen av bygg og havre er større, med cirka 100 000 tonn.

 

Avlingsprognoser

Avlingsprognoser er viktig i forhold til vurdering og anbefalinger for import. Prognosen er også viktig for industriens planlegging av innkjøp av råvarer utover høsten. Den neste prognosen som kommer i september vil være mye sikrere. Avhengig av værforholdene bør det meste av kornet være høstet da

I avlingsprognosene er det forholdsvis sammenfallende tall fra Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. Bioforsk har utviklet en modell for prognosering av dekaravling basert på statistikk for kornleveranser og lokale værdata. Den er utarbeidet og videreutviklet av forsker Audun Korsæth ved Bioforsk Øst, og målsettingen er å bidra til optimalisert markedsregulering og utnyttelse av norskprodusert korn gjennom presise, tidlige avlingsprognoser.

- I utgangspunktet ønsker vi en metode som vurderer avlingsnivå uten subjektivt skjønn. Modellen fra Bioforsk vil kunne bli bedre etter hvert som en får inn mer grunnlagsmateriale. Men fortsatt vil vi bruke vurderingene fra både Bioforsk og landbruksrådgivinga, sier Sindre Flø.

Bioforsk-modellen kobler sammenhengen med værdata og faktiske avlinger det enkelte år. Gjennom LMT-systemet er det et tett nett med værstasjoner i Norge.  Herfra brukes værdata fra omtrent 25 værstasjoner sammen med 20 års avlingsdata i kommunene.

 

Tilgangen på norsk korn kan bli vel 20 prosent over fjoråret. (Foto: Jon Schärer).

 

Prognose ulike kornslag

Tallene i avlingsprognosen fra Bioforsk viser i gjennomsnitt en økning på 20 prosent og et gjennomsnitt på 404 kilo per dekar for alle kornslag. En må tilbake til 2010 for å finne samme nivå, mens 2008 topper de siste åtte åra med 455 kilo.

I forhold til fjoråret ligger det an til størst avlingsøkning for bygg. Her er årets augustprognose 23 prosent over fjoråret, med 396 kilo per dekar. Hvete er anslått å bli 15 prosent over fjorårets avling, tilsvarende 448 kilo per dekar. Rug ligger an 496 kilo (+18 %) og havre med 372 kilo per dekar, tilsvarende en økning på 14 prosent.

Samtidig gir tilbakemeldingene fra NLR uttrykk for store regionale forskjeller.

 

a a a