NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Grønne tak og regnbed på Særheim

Bioforsk Vest Særheim og oljeselskapet Exxon Mobil har i samarbeid med Stavanger kommune satt i gang et prosjekt om bruk av grønne tak og regnbed for å holde tilbake, fordrøye og infiltrere nedbørsvann. Avrenning blir da spredt over lengre tid enn dersom regnet skulle gå direkte til avløp. Ved store mengder nedbør er ikke kapasiteten på avløp god nok, og overflatevannet flommer lett over.


Grønne tak, grønne vegger og bruk av grøntarealer for større infiltrasjon og fordrøyning av nedbørsvatn, er tema som har hatt stort fokus i Europa, USA og etter hvert også i Norge.

- Her i Norge har utviklingen til nå i alt for stor grad vært knyttet til kunnskap fra andre land med helt andre klimatiske forhold enn det vi har, forteller forskningsleder Arne Sæbø ved Bioforsk Vest Særheim. Norge får stadig mer nedbør. Nedbørsmengden her til lands er minst dobbelt så høy som nedbørsmengden i både Sverige og Tyskland, to land som har drevet forskning på dette feltet. Mange faktorer er så pass forskjellige at det er behov for tilpasninger eller beregninger slik at planlegging og forventning til virkningen av tiltakene kan justeres. Dette prosjektet vil se spesielt på behovet for tilpasning av Grønne tak og regnbed til norske forhold.

Grønne tak skal fungere som midlertidig lagring av nedbørsvann, slik at avrenning blir samlet opp, og kan renne av lokalt over lengre tid i stedet for at regnet skal gå raskt og direkte til avløp. På den måten kan en unngå flomtopper og skader på eiendom og infrastruktur. Grønne tak kan lages som fine grøntarealer som også vil heve kvaliteten i boligområder. Internasjonalt regner vi også med at grønne tak bidrar til luftrensing. På Særheim skal det bygges ti grønne tak. Her skal det testes ulike vekstmedier og ulike typer vegetasjon innen hvert vekstmedium. Hver type vegetasjon skal kunne måles for avrenning.

Et regnbed er ein forsenking i terrenget der det er tilrettelagt for rask infiltrasjon av nedbørsvann. Overflaten til regnbed skal være kledd med spennende vegetasjon som er tilpasset våt jord. Dette er også et tiltak som skal redusere mengden vann til avløpssystemet. Dersom man klarer å redusere total mengde vann til avløpssystemene, eller redusere toppene i avrenningen, kan en unngå flomtopper og skade på eiendom og infrastruktur. Regnbed skal også utformes som dammer og estetisk flotte element i hager og nærmiljø. På Særheim skal det etableres tre regnbed til forsøk, med ulik design og vegetasjon. Her skal man teste hvordan vegetasjon responderer under ulike forhold, og få kunnskap om plantens følsomhet for ulike stressfaktorer.

a a a
Arne Sæbø