NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Tar doktorgrad på melkekvalitet i seterregionen
Støling er ein naturleg del av drifta på dei fleste mjølkeproduksjonsbruka i Valdres. Foto Hanne Sickel

Hvordan kan man drive økonomisk og økologisk bærekraftig produksjon av kvalitetsmat i fjellbygdene og samtidig opprettholde stølslandskapet? Det var utgangspunktet for stipendiat Hanne Sickel sitt doktorgradsarbeid.


Doktorgradsavhandlingen til Hanne Sickel har fått tittelen: "Effekter av utmarksbeite og beitepreferanser på melkekvalitet i seterregionen". Hun forsvarer den ved Norsk miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås torsdag 13. mars 2014.

Effekter av utmarksbeite på melkekvalitet

Målet med denne doktorgradsavhandlingen har vært å skaffe kunnskap om effekter av utmarksbeite og de plantene dyra spiser på melkekvaliteten fra fjellområder. Studiene ble utført på to støler (setrer) med melkekyr i Valdres og Hallingdal. Kyrnes arealbruk og beitepreferanser ble undersøkt ved hjelp av detaljert vegetationskartlegging, GPS-sporing av dyrene i felt, samt møkkprøveanalyser. Modeller for kyrnes adferd (beite, hvile, gange) ble utviklet fra GPS-dataene og dette viste hvilke vegetasjonstyper som dyrene beitet mest i.

Kyrne brukte mesteparten av tiden til å beite, og de foretrakk lysåpne gras- og urterike vegetasjonstyper. Innholdet av antioksidanten vitamin E i viktige beiteplanter i fjellet ble undersøkt og viste høye nivåer i urter, starr og forvedete vekster. Fettsyresammensetningen og innholdet av forskjellige antioksidanter og flyktige komponenter i melken har også blitt undersøkt. Statistiske modeller indikerer at ulike fettsyrer og antioksidanter i melka henger sammen med forekomsten av spesifikke planter i utmarka. Analyser som er gjort for å karakterisere melken fra setrene viser hvordan denne melken har en unik sammensetning med lavt innhold av de uheldige fettsyrene myristinsyre og palmitinsyre, høyt innhold av de gunstige fettsyrene alfalinolensyre (omega 3) og konjugert linolsyre (CLA), et ernæringsmessig gunstig forhold mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, samt et høyt antall terpener.Kvalitetsprodukter med særpreg

Resultatene viser at stølsdrift med utmarksbeite gir produkter med særpreg som har kvaliteter som går i gunstig retning helsemessig og som ikke står tilbake for produkter fra andre driftsmåter og distrikt. Dette kan gi grunnlag for utvikling av matprodukter og merkevarer fra fjellregionen og derigjennom en styrket økonomi for melkeprodusenter i fjellbygder.

 

Opprinnelig fra Hamar

Hanne Kvile Sickel (45) er opprinnelig fra Hamar, men er bosatt i Drøbak i Akershus. Hun er tidligere Cand. Scient. fra Universitetet i Oslo, men disputerer ved Institutt for naturforvaltning ved NMBU (tidligere UMB). Hun har de siste årene vært ansatt som stipendiat ved Bioforsk Øst Løken.

Doktorgradsarbeidet har blitt finansiert av Bioforsk og Norges forskningsråd. Hovedveileder har vært professor Mikeal Ohlson (NMBU), med professor Roger Abrahamsen (NMBU) og Dr. Ann Norderhaug (Bioforsk) som medveiledere.

Les mer om disputasen på NMBU sine nettsider.

a a a
Hanne Sickel

 

Ku på artsrik eng. Foto: Hanne Sickel.