NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nyheter for Økologisk mat og landbruk
Ku og kalv. Foto: Anita Land.
Siden en ikke kan spørre kua og kalven, må forskerne finne andre måter å få svar på om de har det bra. Forskerne ved Bioforsk bruker små kamera og direkte observasjoner for å forstå samspillet mellom kua og kalven bedre.


mark foto AL.jpg
- Vi er avhengig av livet i den mørke jorda. I jorda finnes det et mangfold av gode hjelpere, både for bonden og for matproduksjonen, forteller Reidun Pommeresche ved Bioforsk Økologisk.


Grønnsaker. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Potensialet for utvikling av nordlige plantesorter er stort, men det er essensielt med en grundig forhåndsanalyse av frørettigheter og hva markedet etterspør.


gras.jpg
Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan kan man oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.


Ku hvem er du.jpg
I norsk landbruk er det stor variasjon når det gjelder hvordan de ulike gardsbruka drives. Dette fører til ulike miljøpåvirkninger. Det konstaterer forskerne etter en studie av ti konvensjonelle og ti økologiske bruk med melkekyr i Møre og Romsdal.


Høymole.jpg
Neste år blir bokserien om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk fra Bioforsk Plantehelse komplett, ved at det gis ut et femte bind, om ugras i eng og beite. Forsker Lars Olav Brandsæter leder arbeidet. Hva er status for tiltakene vi kan sette inn mot ugras i økologisk drift – og er det nye tiltak i sikte?


sau2 foto AL.jpg
Store område med godt beite går ut av produksjon i Norge. Samtidig viser prognosene til Nortura at vi har for lite norsk lammekjøtt og storfekjøtt. Kva skal til for at vårt moderne landbruk igjen tar i bruk areala som ligg brakk? Det undersøker forskarane ved Bioforsk Økologisk i prosjektet BeiteRessurs.


Restemat. Foto: E. Bar, Sintef.
Hvert år kaster matindustrien i Norge 60 000 tonn mat. I tillegg er det store mengder avskjær og biprodukter som kan utnyttes bedre enn i dag. Forskere og industriaktører i tre viktige matvarebransjer – fisk, kylling og grønnsaker- har gått sammen i prosjektet CYCLE. Målet er å utnytte ressurser som ellers ville gått tapt.


Fin hodekål kby00008.jpg
Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan være et hinder for at flere produserer økologisk. Derfor har Bioforsk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving gitt ut flere temaark om plantevern i økologisk dyrking.


JohnDeereMøkkaspreder Stian Sørensen.JPG
Større bruk og jord spreidd på mange teigar gjer at gardbrukarane brukar meir tid og pengar på å køyre ut møkka. Dette fører til store utfordringar og ekstrakostnader både for miljøet og for økonomien.


1-10 av 82 | Neste 10 Siste 2
a a a

Bioforsk Økologisk. Foto: Anita Land

tingvollfag2 lho00027.jpg

Tingvoll fag kjøkken. Foto: Leif Arne Holme

tingvollfag4 korn.jpg

Tingvollfag5 mark.jpg

tingvollfag6 sissel.jpg

Guttasjon. Foto: Aksel Døving

Matfat. Foto: Anita Land

Tingvollfag 9