Bioforsk
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1500)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

Bioforsk har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Nyheter for Grovfôr og kulturlandskap
prestekrage.jpg
Felthåndboka «Bondens kulturmarksflora for Nord-Norge» er nå ferdigstilt. Dette er den fjerde felthåndboka i denne serien. Tidligere er det gitt ut felthåndbøker for Midt-Norge, Østlandet og Sørlandet.


Det meste av kalken blir nå spredd med kalkvogn av entreprenør. Foto: Franzefoss Miljøkalk AS.
Det brukes for lite kalk i jordbruket. De siste ti åra har forbruket gått mye ned, med resultat at jorda forsures. En optimal pH gir bedre plantevekst, bedre utnytting av gjødsel og mindre næringstap.


temperatur sol II ingress J. Schärer.JPG
Varmerekordene stod for fall i juli. Og bøndene kunne glede seg over tidlig høsting og gode forhold. Men varmerekord betyr ikke avlingsrekord. Nøkkelen er tilgangen til vann, og for grasavlingene har ujevnt med nedbør  gitt store forskjeller.


Rødknapp er en karakteristisk plante i gammel kulturarv. Foto: Bolette Bele
De ville blomstene i enga trives best på næringsfattig mark hvor gresset har blitt høstet gjennom generasjoner. For å ivareta disse artene i dag, ved rett skjøtsel, er det viktig å kjenne engas brukshistorie.


prestekrage.jpg
Over hele landet pågår det en kontinuerlig kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper. ‒ For meg er dette en livsstil, sier kulturlandskapsentusiast og bonde, Bent Nilsen.


gås nær 2 M. Gunther.jpg
80 000 kortnebbgås på vei hjem til Svalbard forsyner seg godt av matfatet i Nord-Trøndelag og Nordland. Det er store variasjoner i beiteskadene, men enkelte opplever at førsteslåtten blir halvert, viser registreringer fra Bioforsk.


Kystlynghei. Foto: Per Vesterbukt.
Eiere av sjeldne og verdifulle kystlyngheilokaliteter i Sør-Trøndelag er nå i full gang med uttak av sitkagran. Sitkagran er et fremmed treslag fra Nord-Amerika som sprer seg svært godt i norsk natur.


Spirende høsthvete. Foto Erling Fløistad
EUs overvåkingssystem for kornavlinger og matsikkerhet blir nå anbefalt å implementere en norsk overvintringsmodell for høsthvete. Nederlandske forskere anbefaler dette etter å ha testet Bioforsk-modellen i et prosjekt for overvåking av kornavlinger i Russland.


Høyensilasje Foto Astrid Johansen.JPG
Økt bruk av høyensilasje og rundball gir nye utfordringer for hestefolket. Innplastet fôr gir potensiell risiko for mugg eller gjærsopp, noe som igjen kan føre til helseproblem hos hesten.


Støling er ein naturleg del av drifta på dei fleste mjølkeproduksjonsbruka i Valdres. Foto Hanne Sickel
Hvordan kan man drive økonomisk og økologisk bærekraftig produksjon av kvalitetsmat i fjellbygdene og samtidig opprettholde stølslandskapet? Det var utgangspunktet for stipendiat Hanne Sickel sitt doktorgradsarbeid.


1-10 av 60 | Neste 10 Siste 10
a a a

KVI Ku i kløvereng

ALK Prestekrage

ALK Hesjing

Glimsdalen.JPG