NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Fagområder 2015
Divisjon Landbruk
Låve og traktor ved fjorden. Foto: Morten Günther
Divisjon Landbruk består av syv fagseksjoner og et nasjonalt kompetansesenter. Elleve forskningsstasjoner hører inn under administrasjonen. Forskningsstasjonene er Apelsvoll, Bodø, Furuneset, Holt, Kvithamar, Landvik, Løken, Tingvoll, Tjøtta, Særheim og Ullensvang.
Divisjon Miljø
Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpg
Divisjon Miljø har rundt 100 ansatte, fordelt på fem forskningsstasjoner og fem fagseksjoner.

Forskningsstasjonene er plassert på Saghellinga i Ås, på Svanhovd i Pasvik, på Landvik ved Grimstad, Særheim på Jæren og på Tingvoll. Stasjonen på Saghellinga i Ås utfører forskning og oppdragstjenester innenfor jordkvalitet og jordressurser, klimaspørsmål knyttet til jord og vann, avrenning fra jord-bruksareal, vannkvalitet og forvaltning av vannressurser, arealbruk, natur-baserte renseløsninger og biologisk avfallshåndtering. På Landvik og Særheim er det ekspertise innen sportsgress og vegetasjonsøkologi som er rettet mot golfbaner, urbane grøntområder og revegetering av skadet natur. Ansatte i miljødivisjonen har et nasjonalt og internasjonalt fokus og arbeidsområde.

Stasjonen på Svanhovd i Pasvik har ansvar for miljøforskningssamarbeid i Barentsregionen. Svanhovd driver kunnskapsformidling og egen FoU med basis i natur og miljø i Barentsregionen. Enheten driver et moderne DNA-laboratorium, et nasjonalparksenter, en botanisk hage og et konferansesenter. Svanhovd har omfattende samarbeid med landene i Barentsregionen.
Divisjon Plantehelse
Gulløye - 2 voksne i en magnoliablomst. Foto: E. Fløistad.
Divisjon Plantehelse er et nasjonalt kompetansesenter innen plantehelse og plantevern for landbruk, inkludert næring og forvaltning, og har spesialkompetanse på biologi og bekjempelse av plantesjukdommer, skadedyr og ugras.  Andre viktige kompetanseområder for divisjonen er pesticidkjemi, genetikk og bioteknologi. Kompetansen innen genetikk og bioteknologi går utover de tradisjonelle plantevernfagene og vil brukes innen mange andre fagseksjoner og divisjoner. 
 
Hovedtyngden av medarbeiderne er lokalisert i Plantevernbygningen i Ås. I tillegg er virksomheten ved genetikk-laboratoriet på Svanhovd en del av divisjonen. Det er også medarbeidere i divisjonen ved Ullensvang, Kvithamar, Holt og Landvik, og i andre bygninger på Ås. 

a a a