NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Satsingsområder
Mattrygghet. Foto: Ragnar Våga Pedersen Bioforsk har oppretta satsingsområder for å ivareta faglege utfordringer knytta til heile produksjonskjeda i landbruket. Nokre av satsingsområda er innretta slik at dei set fokus på nye måter å bruke teknologi på i samband med bioproduksjon.

Matkvalitet defineres på mange måter. Kvalitet er produktets evne til å tilfredsstille forbrukerens krav og forventninger. Matkvalitet omfatter innholdsstoffer som har betydning for kostholdet, egenskaper som konsistens, form, farge, lukt, smak og utseende og råvarenes egnethet til ulike typer bearbeiding.I Brundtland-rapporten "Vår felles framtid" (1987) defineres bærekraftig utvikling som "en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekkes sine behov". En bærekraftig utvikling må tilfredsstille både sosiale og økonomiske forhold, og ta vare på naturmiljøet.


Satsingsområdet er en broket samling av planter til vidt forskjellige formål. Det å bruke plantene til annet enn mat er ikke noe nytt. Det har menneskene alltid gjort.a a a

Bioforsk: Norgeskart, uten navn

Kart: Bioforsk Plantehelse

Kart: Jord og Miljø

Kart: Bioforsk Øst

Kart: Bioforsk Vest

Kart: Bioforsk Midt-Norge

Kart: Bioforsk Økologisk

Kart: Bioforsk Nord

Bioforsk har tre divisjonar med omlag 450 tilsette, og forskingsstasjonar over heile landet. Dette gjev nærhet til den norske marknaden og til regionale utfordringar. 

Bioforsk Plantehelse har hovudansvar for forsking og utvikling på plantehelse og plantevern.

Bioforsk Miljø har hovudansvar for jord- og miljøforsking.

Bioforsk har 13 forskingsstasjonar, mellom anna i Grimstad, Valdres og på Toten.

Bioforsk har 13 forskingsstasjonar, mellom anna i Fjaler, i Ullensvang og på Jæren.

Bioforsk har 13 forskingsstasjonar, mellom anna i Stjørdal.

Bioforsk har 13 forskingsstasjonar, mellom anna på Tingvoll.

Bioforsk har 13 forskingsstasjonar, mellom anna i Bodø, Tromsø og i Pasvikdalen.